Jubileumsutstillingen 29.06-30.12

Hver sal i museets 2. etasje formidler en kort og presist formulert kunstopplevelse som knytter seg til ett tema eller en periode.

Haugar kunstmuseum

Haugar kunstmuseum har siden åpningen for 25 år siden etablert en egen kunstsamling, og fra første stund har det vært et ønske å få en representativ samling av kunstnere med tilknytning til Vestfold, som har vært virksomme i kortere eller lengre tid i regionen.  I tillegg har det vært en like klar linje at denne kunsten skulle plasseres inn i en større sammenheng, som fordret at det ble bygget opp en samling der de kunstneriske kvalitetene og relevansen av verkene ikke var begrenset til en regional interesse. Utstillingen viser en samling som avspeiler museets ambisjon om å løfte frem det beste på kunstscenen i Vestfold, samt å sette arbeidene inn i en større nasjonal og noen ganger internasjonal sammenheng.

Hver sal i museets 2. etasje formidler en kort og presist formulert kunstopplevelse som knytter seg til ett tema eller en periode. Variasjon og kontraster kjennetegner museets profil og setter også sitt preg på utstillingen fra sal til sal – DET TIDLIGE 1800-TALLET – FRA POP TIL PUNK – UHYGGENS MANGE FORKLEDNINGER – DET ABSTRAKTE OG NONFIGURATIVE – FIGURATIVT SAMTIDSMALERI – LANDSKAPSMOTIVER FRA VESTFOLD og VESTFOLDMODERNISME

 

Kunstsamtale i samlingene

I møtet med kunstverkene i de ulike utstillingssalene får elevene mulighet til en umiddelbar kunstopplevelse som kombineres analytiske grep. Det er elevenes egne utvalgte arbeider som er utgangspunktet for den videre formidlingen. Vi veksler mellom elevenes personlige opplevelse av verkene, verkssamtaler og miniforedrag. Målet er å gi rom for ulike refleksjoner og tolkningsmuligheter.

 

Fra læreplanen

Kunst og håndverk er et sentralt fag for praktiske ferdigheter, kreativitet og refleksjon over visuell og materiell kultur. Gjennom å delta i estetiske prosesser skal elevene få erfaring med å forestille seg det som ennå ikke er, og et grunnlag for å medvirke i kultur- og samfunnsutvikling.

Muntlige ferdigheter i kunst og håndverk er å kunne sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser og skapende prosesser.

Nøkkelinfo:

Omvisning m/verksted

Passer for: Alle
Varighet: 1t 45 min.
Antall: Normalt maks 30 elever + 2 lærere, men på grunn av Koronaen: Maks 20 – 24 elever.

Tidspunkter:
kl. 09.00 - 10.45
kl. 11.15 - 13.00
kl. 13.15 - 15.00
Tidspunkt avtales ved bestilling. Museet praktiserer faste tider, men gir et visst rom for små forskyvninger. Lærere har også anledning til å komme gratis inn og se utstillingen/forberede seg før de skal ha med seg klasser hit, men dette må avklares med museet på forhånd.

Kontaktinfo:

Gry Bøe

975 59 949
Cathinka og Anna Elisabeth Glukstad, 1844. Mattias Stoltenberg (1799-1871). Foto: Thomas Widerberg
Blå introduksjon (1988), Jakob Schmidt (1947-1992). Foto: Thomas Widerberg
Fra Citadellet (1976). Odd Nerdrum (1944-). Foto: Thomas Widerberg
Head of the game (2009). Maria Rubinke (1965-). Foto: Thomas Widerberg
Selvportrett som Marilyn (2004). Kjartan Slettemark (1928-2008). Foto: Thomas Widerberg
Skookum mask (2005). Torbjørn Rødland (1970-). Foto: Thomas Widerberg
Sten og vann nr 3 (1972). Inger Sitter. Foto: Thomas Widerberg
The unfinished dance floor (2014). Lars Elling (1966-). Foto: Thomas Widerberg
Traktaten (1973). Peter Esdaile (1947-). Foto: Thomas Widerberg
Haugar kunstmuseum. Fra sal 2, med elever. Foto: Gry Bø