Bildet viser flere barnehender som holder ullfigurer.

Jul på Berger

Dette er et opplegg hvor elevene skal bli bevisste forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk julefeiring på tidlig 1900-tall og betydning av symbolene vi fortsatt bruker når vi feirer jul.

Berger Museum

Berger museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Julens symboler

Dette er et opplegg hvor elevene skal bli bevisste forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk julefeiring på tidlig 1900-tall og betydning av symbolene vi fortsatt bruker når vi feirer jul. De blir også kjent med familien Bullen og deres møte med de norske juletradisjonene.

I tillegg blir elevene kjent med ull og dens kvaliteter. Ull var et av de viktigste materialene som ble brukt i fabrikkene på Berger. Vi jobber med ull og elevene får med seg sitt arbeid hjem. Opplegget er todelt og elevene skal arbeide med følgende tematikk:

Del 1: I Arbeiderboligen står julens symboler i fokus. Hvilke symbolske gjenstander pynter vi med i dag i Norge i forhold til hvilke West og Jane Bullen hadde med seg fra sin engelske julefeiring? Hva betyr symbolene? Hvem var West og Jane? Hvorfor engelske tradisjoner her i Norge?

Del 2: Verksted i museet

Opplegget kan knyttes til flere kompetansemål i LK06: 

Lærerveiledning

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk

Kristendom

  • samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste, høytider og kunst

Filosofi og etikk

  • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn
  • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
  • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis

Læreplan i kunst og håndverk

Visuell kommunikasjon

  • identifisere og samtale om bruk av symbolfarger

Design

  • planlegge og lage enkle bruksgjenstander
  • lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer
  • bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre
  • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer

Nøkkelinfo:

3. trinn
Elevene skal bli bevisste forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk julefeiring
Elevene blir kjent med ull og dens kvaliteter

Kontaktinfo:

Urd Tønnessen Kalvik

41269749