På bildet ses en utstilling fra Verksgården. I bakgrunnen ses malerier, mens det i forgrunn er en trevegg med utsmykninger.

Kilder til den gamle byhistorien

Larvik museum ligger i Verksgården på Langestrand, innenfor portene til Fritzøe jernverk som ble etablert i 1640. Dette skaper en spennende ramme rundt historieundervisningen om utviklingen av nye næringer i Norge.

Larvik Museum

Om undervisningstilbudet

Besøket på museet innebærer både en omvisning inne i utstillingen «Den glemte byen», og en vandring ute i Verksområdet og ved Farriselva.

Inne i museet

Inne i utstillingen blir fokus lagt på kilder. Vår formidler vil ta utgangspunkt i gjenstandene fra 1600- og 1700-tallet og snakke om gjenstander som kilder, og hva gjenstandene kan fortelle oss om den historiske konteksten de sto i da de ble skapt.

Inne i museet vil vi også snakke om hva vi vet om Larvik i denne perioden, og hvor denne kunnskapen kommer fra. Her vil vi komme inn på brev som ble skrevet og hvordan disse fungerer som kilder. Vi vil også ta utgangspunkt i inventarlister fra borgerhjem i Larvik, og snakke om hva disse listene kan fortelle oss om hvordan folk levde. Vi vil også snakke om hvorfor vi har et rikt kildegrunnlag fra noen sosiale klasser, mens vi har færre igjen fra for eksempel arbeiderne på jernverket.

I den forbindelse vil våre formidlere snakke om de nye næringene som jernverket og trelasten representerte, og hvordan disse nye næringene fikk konsekvenser for sosiale forhold.

Ute på vandring

Ute på vandringen vil vi ta for oss hvordan Larvik ble bygget opp med utgangspunkt i naturressursene knyttet til vannkraft fra Farriselva, produksjon av jern, tømmer, sagbruk og trelast. På vandringen i området vil vi komme inn på hvordan Farriselva var grunnlaget for at greven la grevskapet sitt nettopp her, hvorfor det var så viktig å sikre seg kontroll over jern og tømmer, og hvordan jernverket preget hele samfunnet på Langestrand. Med utgangspunkt i restene etter jernverkets masovn vil vi dessuten snakke om teknologiutvikling og hvordan jernverkets ledelse reiste ut i Europa for å skaffe seg den kompetansen og kunnskapen som trengtes.

Opplegget tar én time og et kvarter, og er tilpasset en dobbelttime. Klassen deles, og en gruppe starter inne, og en annen starter ute.

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger.
  • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn.
  • gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden.

Nøkkelinfo:

VG2
Varighet: én time og et kvarter – tilpasset en dobbelttime

Kontaktinfo:

Ane Ringheim Eriksen

481 06 600