Bildet viser et tegnet kart.

Kringsatt – krig i Vestfold

Undervisningsopplegget for utstillingen «Borgerkrigstiden» har et formidlingsopplegg for elever fra 5.–7. klasse.

Slottsfjellsmuseet

Om undervisningstilbudet

«Borgerkrigstiden» har et formidlingsopplegg for elever fra 5.–7. klasse, og kan tilrettelegges for de ulike trinnene.

«Borgerkrigstid i Vestfold 1130–1240»

Perioden forteller om en 100 år lang ufredstid i Norge, med gjentakende kamper om hvem som skulle ha kongsmakt i landet. Tønsberg var den eneste byen i middelalderens Vestfold, og utstillingen tar utgangspunkt i hendelser i byen og omegn, men setter dem inn i en nasjonal sammenheng.

  • Hvem var Harald Gille – som kom fra Irland og sa han var norsk kongssønn?
  • Hvordan foregikk en kongehylling på Haugating?
  • Hvorfor gikk kong Magnus til Re for å kjempe?
  • Hvordan klarte kong Sverre å vinne over baglerne og den sterke borgen på Slottsfjellet?

Nøkkelinfo:

5.–7. trinn, tilrettelagt for de ulike trinnene

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Line Berg Härström