Bildet viser et maleri av Jerusalem på rød bakgrunn.

LUX – tro og hellighet i middelalderen.

Overgangen fra hedendom til kristendom i Norge

Slottsfjellsmuseet

Utstilling «LUX- tro og hellighet i middelalderen» på Slottsfjellsmuseet handler om overgangen fra hedendom til kristendom i Norge. Vi ser på de store forandringene som skjedde i løpet av middelalderen fortalt gjennom flotte objekter fra inn og utland.
Hvordan skjedde overgangen?

Gjennom kriger og store slag, gjennom tvang og med lovord om et bedre liv, innførte konger den nye religionen. Etter slaget på Stiklestad i 1030 regner vi Norge som et kristent land, og en del av den europeiske kristne kulturen.

I den gamle hedendommen hvor ære og ætt var styrende gjennom hevn, kom kristendommen med Jesus og muligheten for tilgivelse.

I middelalderen var forventet levealder ca. 30-40 år. Med kristendommen kom håpet om et nytt liv i en ny dimensjon: Himmelen. Kristendommen sier at livet på jorden kun er en forgård hvor mennesket selv kan påvirke det neste livet, gjennom sine handlinger.

Kirken med sitt presteskap innførte nye religiøse praksiser for alle. Vi fikk en religion basert på skrift. Latinsk språk var religionens fellesnevner og i alle land lød ordene likt.
Sporene etter dette paradigmeskiftet for mer enn 1000 år siden preger hverdagen vår i hele den vestlige verden. Vestlig kultur og verdigrunnlag er farget av kristendommens innhold,slik vi møter det i musikk, bilder, arkitektur og enkeltgjenstander som vi omgir oss med til hverdag og fest.
Lærerveiledning

Praktisk informasjon og program
1. Introduksjon til utstillingen «LUX»
Museumspedagogen gir en kort innføring i utstillingens gjennomgående tema.

2. På problemfinning/problemløsing i utstillingene:
Klassen deles i små grupper, hver gruppe får sin individuelle oppgave. Oppgavene løses ved hjelp av objekter i utstillingen, utstillingstekst og digitale verktøy.

3.  Elevgruppene som guide for hverandre i utstillingene, støttet av pedagog
Gruppene har muntlig presentasjon av hvilken metode de har valgt for kunnskaps søk og om hva de fant ut.

4. Tid for refleksjon – «Hva er hellig for deg?» rommet, med dialog og aktiv deltagelse.
Alle elvene får tildelt et ord de skal forholde seg til og henge opp på en felles oppslagstavle.

Avslutning hvor vi samler oss om ordet respekt og hva det ordet betyr.

Slottsfjellsmuseet vil tilrettelegge for aktiv deltagelse fra elevene i arbeidet med dette viktig skiftet i middelalderen. Vi inviterer til refleksjon, hvor overordnede begreper og relevante tema som «Hva betyr hellig? Finnes det noe som er hellig i vår tid? Er det noe som er hellig for deg? Vil bli tatt opp.

Gjennom dialog med elevene vil vi diskutere tanker omkring verdier og holdninger og bidra til økt forståelse av store konflikter i vår samtid.

Vi tilrettelegger for mellomtrinn, ungdomsskole og videregående skole.

Nøkkelinfo:

Maks 30 personer

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Line Berg Härström