På bildet ses Andy Warhols versjon av Edvard Munchs berømte maleri «Skrik».

Munch by Warhol – Lyden av Munch

Elevene blir kjent med hva popkunst er, Andy Warhol og fire av Munchs hovedmotiv; «Skrik», «Madonna», «Eva Mudocci» og «Selvportrett med knokkelarm».

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Generell informasjon

Omvisning i utstillingen varer ca. 45 minutter
Omvisning med verksted varer ca. én time og 45 minutter.

Skoletilbudet «Munch by Warhol – Lyden av Munch» tilbys hele året.

Haugar Vestfold kunstmuseum ønsker elever og lærere hjertelig velkommen!

Munch by Warhol

Andy Warhols serie After Munch er permanent presentert på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Dette er verdens største samling av denne serien, og det eneste sted hvor den kan oppleves daglig.

Senhøstes 1982 arrangerte en norsk gallerist i New York en utstilling med over 100 arbeider av Munch. Andy Warhol, som anså den norske kunstneren for å være en av de fire største gjennom tidene, besøkte galleriet flere ganger i uken. Han lot seg til slutt overbevise om at han måtte lage nye og «moderniserte» utgaver av Munchs bilder, slik han tidligere i sin karrière hadde gjort med Leonardo da Vinci og en del andre store mestere.

Berømmelse og dagsaktualitet var viktig for Warhol. Han ønsket å lage kunstverk som alle kunne kjenne igjen og ha et forhold til. Man kan hevde at Edvard Munchs «Skrik» er like gjenkjennelig og berømt som filmstjernen Marilyn Monroe. Munch by Warhol kan derfor sees som en undersøkelse av statusen Edvard Munchs kunst har i vår samtid. Elevene blir kjent med hva popkunst er, Andy Warhol og fire av Munchs hovedmotiv, «Skrik», «Madonna», «Eva Mudocci» og «Selvportrett med knokkelarm».

Mosegummitrykk

Vi bruker mosegummi/velour-plater til å trykke med. Inspirert av både Andy Warhol sine silketrykk med linjer og fargefelt, og Munch sin «puslespillteknikk», bearbeider vi platen med tegning og klipping. Platen settes inn med trykksverte og vi trykker grafiske blad på hvitt og farget ark. Elevene vil oppleve at motivet som brukes flere ganger endrer uttrykk ved små justeringer.

Lyden av Munch

Med utgangspunkt i Warhols bildeserie «Scream» (After Munch) vil vi snakke om hørselsansen vår, hvilke følelser den vekker, og hvordan det er mulig å overføre disse til bilder. Tilrettelagt for de ulike aldersgruppene forteller vi om hendelsen som lå til grunn for at Edvard Munch malte «Skrik». Som kjent var det etter en tur han gikk sammen med to venner på Ekeberg i Oslo en kveld. Sola var i ferd med å gå ned, og Munch opplevde naturen som dramatisk, som om den skrek. Han malte redselen han fikk som en forvridd figur med åpen munn og med hendene for ørene. Himmelen malte han i sterke røde og oransje farger. Vi samtaler med elevene om opplevelser av lyd, enten de gir skumle eller glade følelser, og hvordan dette kan uttrykkes i bilder gjennom linjer, former og farger.

Verksted

Etter å ha sett Warhols ulike versjoner av «Skrik» går vi i verkstedet. Her kan barna lage bilder basert på egne opplevelser av lyd. Vi setter malerplatene på staffeliet og bruker gouache-maling. Maleriene får elevene med seg tilbake til skolen, hvor samtalen om farge og lyd kan fortsette i etterkant av besøket på Haugar. Elevene kan også lage en utstilling og invitere til vernissasje på skolen.

Mer informasjon

I PDF-dokumentet under får du undervisningstilbudet i sin helhet. Her står også informasjon om kompetansemålene for tilbudet. PDF-dokumentet kan lastes ned.

Munch by Warhol – Lyden av Munch.pdf

Nøkkelinfo:

Fra 5. trinn til og med videregående
Omvisning i utstillingen varer ca. 45 minutter
Omvisning med verksted varer ca. én time og 45 minutter.
Hele året
Innendørs

Kontaktinfo:

Gry Bø

33 30 76 70