Bildet viser to pingviner laget av dusker.

Pingviner – fugler som «flyr» under vann

Med en powerpoint og gode, gammeldagse lysbilder besøker museumspedagog/formidler tredjeklassingene på skolene. Tilbudet gjelder skoler i Sandefjord kommune. Skoler i andre kommuner er velkomne til å få opplegget på Hvalfangstmuseet.

Hvalfangstmuseet

Om undervisningstilbudet

Museumspedagogen/formidleren besøker barneskolene som «bestiller» opplegget. Ta kontakt med museumspedagogen for å finne et tidspunkt som passer.

Periode: Hele året
Varighet: 90 minutter

Presentasjon

Med en powerpoint og gode gammeldagse lysbilder besøker museumspedagog/formidler tredjeklassingene på skolene.

Tilbudet gjelder skoler i Sandefjord kommune. Skoler i andre kommuner er velkomne til å få opplegget på Hvalfangstmuseet.

Opplegget inneholder en teoretisk del, hvor elevene lærer om pingvinene, og en praktisk del, hvor elevene lager hver sin lille keiserpingvinunge av dusker.

Mål med undervisningsopplegget

Elevene skal lære om pingvinene som art og deres levevilkår i Antarktis og andre varmere strøk på den sydlige halvkule. Vi kommer også inn på endrede livsvilkår for pingvinene som en følge av menneskelig aktivitet, jfr. Læreplanens mål om kunnskap om menneskets plass i naturen. Det vil også være mulig å trekke inn Darwin og evolusjonsteorien. Her kan pingvinenes skjelett trekkes inn, som er tilpasset et liv i vann.

Elevene kan eventuelt gjøre ferdig pingvinene etter at pedagogen/formidleren har dratt. Opplegget innebærer ingen kostnad for skolene.

Nøkkelinfo:

3. klasse
Hele året
90 minutter

Kontaktinfo:

Inger-Lise Krekling

947 93 341