Resirkulering på Aluminiummuseet

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en spennende og moderne utstilling. Temaet for dette besøket vil være resirkulering. Elevene vil lære om aluminiumets evige liv både gjennom museumsbesøk og praktiske oppgaver i verksted.

Aluminiummuseet

Opplegget er knyttet opp til «Den store telysjakten», som alle 5-klassinger i Holmestrand kommune er invitert til. Her kan klassene konkurrerer om å samle inn flest mulig telysholdere. Vinneren får en artig dag i Holmestrand, men besøk på Hydro og i museet.
PS: Det er nødvendig å delta i konkurransen for å delta på DKS-opplegget. Opplegget er todelt, med en del på museet og en del oppgave i verksted.

På museet

Det vil være ulike oppgaver og aktiviteter i museets utstilling. Elevene vil lære om hva vi bruker aluminium til, metallets egenskaper og hvordan aluminium kan resirkuleres.

På verksted

Verkstedet vil bli holdt på Ødegårdsbrua. Her vil elevene få jobbe med brukt aluminium og gjenskape egne, flotte gjenstander.

PS: opplegget er todelt, av sikkerhetsgrunner må skolen sende to voksne.

Lærerveiledning

Opplegget vil være variert, og vil inneholde dialog om aluminium og miljø, utforskning i museet på egenhånd og praktiske oppgaver. Tematisk vil opplegget være innom læreplanmål i samfunnsfag, kunst og håndverk og naturvitenskap.

De mest sentrale læreplanmålene vil være:

Kompetansemål 7. trinn

Kunst og håndverk

  • Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk.

Samfunnsfag

  • Utforske og presenter en global utfordring ved bærekraftig utvikling og hvilke konsekvenser den kan ha, og utvikle forslag som kan være med på å motvirke utfordringen, og hvordan samarbeid mellom land kan bidra.

Naturfag

  • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.

Nøkkelinfo:

5. trinn
Varighet: 2 timer
Maks 30 personer
Oktober – november

Kontaktinfo:

Urd Tønnessen Kalvik

412 69 749