Bildet viser inngangen til en bunkers i forgrunnen av et vinterlandskap.

Slottsfjellhulene/bunkeranlegg

Skolene kan bestille omvisning i det som under 2. verdenskrig var et tysk bunkersanlegg.

Slottsfjellsmuseet

Om undervisningstilbudet

Sommeren 2014 ble Slottsfjellhulene åpnet og gjort tilgjengelige for publikum. Fra 2015 vil skolene få mulighet til å bestille omvisning i det som under 2. verdenskrig var et tysk bunkersanlegg. Det var ferdigstilt av tyskerne i 1941 og var i bruk gjennom hele krigen som en del av forsvarsanlegget på Slottsfjellet.

Krigshistorie og bilder fra frigjøringen i 1945 vil bli formidlet i hulene. Omvisningen vil ta ca. en halv time og kan kombineres med besøk i noen av museets andre utstillinger, som for eksempel «Fem år i krig» eller besøk i Slottsfjelltårnet.

Nøkkelinfo:

Passer for alle trinn og barnehage
Omvisning
Varer ca. 30 minutter

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Erlend Tveite