Skoletilbud under korona

Midgard vikingsenter tar igjen imot skolebesøk med tilrettelegging for smittevernhensyn knyttet til korona f.o.m. 19. mai.

Midgard vikingsenter

Endelig kan vi igjen begynne å formidle den spennende vikinghistorien til skoler. Vi velger å tilby ett fast pedagogisk opplegg som sikrer både læring, opplevelse og smittevernhensyn.

Praktisk informasjon:

 • Skoleopplegget varer 1,5 timer.
 • Vi besørger nok distansering og mulighet til håndvask.
 • Kohortene sitter i hver sin del av hallrommet under besøket inne i gildehallen.
 • Klassen er i kontakt med kun en formidler. Derfor får lærer ansvar for den ene aktivitetene som er en selvgående quiz.
 • Elevene må medbringe eget skriveutstyr til quiz.
 • Skolen har ansvar for å ha en oppdatert navneliste for elevene som deltar på besøket.

Program for besøket:

 • Velkomst og felles omvisning inne i gildehallen (30 min.).
 • Aktiviteter utendørs rundt gildehallen (55 min.). Her deles klassen i de to kohortene. Den ene slindrer vennskapsbånd med formidler under grindbygget, mens den andre går vikingquiz-løype rundt hallen (lærer-styrt). Etter 25 min. byttes aktivitet.
 • Oppsummering og avskjed (5 min.).

Påmelding:

En klasse med maks 30 elever (to kohorter) kan melde seg på ett av følgende to tidspunkter: Kl. 09.30-11.00 eller kl. 11.45-13.15. Det går an å utvide besøket med å ta en tur i den flotte Borreparken på egenhånd.

Ved påmelding på mail til midgardvikingsenter@vestfoldmuseene.no, oppgi ønsket dato, tidspunkt, klassestørrelse, klassetrinn, samt navn og tlf.nr til ansvarlig medfølgende lærer.

Pris for skoler i Vestfold med IKS-avtale, samt vgs i Telemark: 600 kr
Pris for skoler utenfor Vestfold/uten IKS-avtale: 840 kr. I tillegg er det 25 kr i inngangsbillett pr elev.

Velkommen til Midgard vikingsenter!

Ordinære priser for barnehage-/skolebesøk med formidler 2020 (Avvik kan tilkomme knyttet til koronasituasjonen)

Skoler i Vestfold med IKS-avtale, samt vgs i Telemark

 • 1 skoletime: 400 kr
 • 2 skoletimer: 600 kr
 • 3 skoletimer: 800 kr

Inngangsbillett er inkludert i prisen. Lærere gratis.
Nb. En skoletime er 45 minutter. Prisene gjelder for klasser opp til 30 elever.

Skoler utenfor Vestfold/uten IKS-avtale

 • 1 skoletime: 640 kr
 • 2 skoletimer: 840 kr
 • 3 skoletimer: 1040 kr

I tillegg er det 25 kr i inngangsbillett pr elev. Lærere gratis.
Nb. En skoletime er 45 minutter. Prisene gjelder for klasser opp til 30 elever.

Barnehager

 • 1,5 timer: 800 kr

Midgard vikingsenters læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i utstillingene, gildehallen, vikinglekeplassen og Borreparken. Læringsmål hentes fra Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet.

Nøkkelinfo:

Kontaktinfo:

Anne Jæger, museumspedagog

33 07 18 50