Bildet viser en gruppe barn som sitter på gulvet, med tre voksne rundt, i Hvalhallen.

Svend Foyn og hvalen

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsberg-mannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn.

Slottsfjellsmuseet

Om undervisningstilbudet

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsberg-mannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn. 1800-tallets utvikling av nye fangstmetoder sees i sammenheng med annen samfunnsutvikling og som ledd i den industrielle revolusjon. Foyns tilknytning til Tønsberg er et sentralt tema. Gjennom lokalhistorien får vi innblikk i 1800-tallet.

Flere hvaltyper av de spektakulære og over 100 år gamle hvalskjelettene vises i Hvalhallen, og dimensjonene forklarer den utfordringen fangstmennene hadde. En autentisk film fra 1900-tallets hvalfangst i Antarktis kan vises avslutningsvis, og undervisningsopplegget kan kombineres med en rusletur i sentrum i Svend Foyns fotspor.

Nøkkelinfo:

Passer alle klassetrinn og barnehage
Omvisning og byvandring

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Line Berg Härström