Tilbud til studenter

Samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vestfoldarkivet

Hver høst kommer studenter og forelesere fra Universitetet i Sørøst-Norge til Vestfoldarkivet.

Studentene får presentert relevante historiske kilder som kan brukes i bachelor- og masteroppgaver, og får også anledning til å se på originalt kildemateriale.

De får også mulighet til samtaler med Vestfoldarkivets arkivarer om mulige tema og bruk av arkiver i oppgaveskriving.

 

Nøkkelinfo:

Inntil 20 studenter
Varighet ca 2 timer

Kontaktinfo:

Karianne Schmidt Vindenes

415 73 858