VGS: Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter. Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap.

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

I utstillingen vil det være et spesielt fokus på Astri Welhaven Heiberg og hennes kvinneakter plassert i et landskap. Maleriene har aldri tidligere blitt stilt ut sammen, og vil få en sentral plass i utstillingen. I norsk sammenheng er Astri Welhaven Heiberg unik, hun er trolig den første kvinnelige kunstneren som interesserte seg for og stilte ut denne motivtypen. Welhaven Heibergs uteakter vil kontekstualiseres med samtidige norske kunstneres malerier og tegninger av kvinneakter. Dette vil gi anledning til å undersøke hvordan kunstnerne har valgt å fremstille kvinnekroppen, og gi mulighet for refleksjon og diskusjon rundt tema som teknikk, kropp, identitet og kjønn.

Vi ønsker å engasjere elevene i en dialog, ikke bare om selve kunsten, men også om historie, samfunn og identitet. Kunsten kan få oss til å reflektere over hvordan idealer for kroppen har endret seg over tid og hvordan slike idealer kan påvirke oss i dag. Hvordan opplever vi verkene av den nakne kroppen og hvordan ble de mottatt i sin samtid?

Haugars dialogbaserte formidling av utstillingen og arbeidet verkstedet inngår i læreplanene for flere fag: Elevane skal lære og utvikle seg gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og praktiske aktivitetar,

KOMPETANSEMÅL

KDA

  • utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
  • bruke kunnskap om anatomi, proporsjonar og forkortingar i teikninga av menneskekroppen
  • bruke valør, farge, form og perspektiv for å oppnå illusjon av rom
  • bruke sentrale komposisjonsprinsipp for å skape eigne uttrykk
  • gjere greie for særtrekk ved ulike epokar og kjenne til sentrale kunstnarar frå 1900-talet og samtida
  • kjenne til formspråk, symbol og materialbruk i kunst, bilete og formuttrykk frå ulike kulturar i vår tid, og gi døme på samanhengar mellom kunst, religion og politikk

Norsk

  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

Samfunnsfag

  • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Nøkkelinfo:

Periode: april - september 2021
Varighet: 2 timer
Maks. antall elever: 30 + 2 lærere
Tilbudet er gratis

Kontaktinfo:

Gry Bø

975 59 949
Foto: Signe Endresen
Foto: Signe Endresen