VGS: Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Haugar kunstmuseum

Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

I utstillingen vil det være et spesielt fokus på Astri Welhaven Heiberg og hennes kvinneakter plassert i et landskap. Maleriene har aldri tidligere blitt stilt ut sammen, og vil få en sentral plass i utstillingen. I norsk sammenheng er Astri Welhaven Heiberg unik, hun er trolig den første kvinnelige kunstneren som interesserte seg for og stilte ut denne motivtypen. Welhaven Heibergs uteakter vil kontekstualiseres med samtidige norske kunstneres malerier og tegninger av kvinneakter. Dette vil gi anledning til å undersøke hvordan kunstnerne har valgt å fremstille kvinnekroppen, og gi mulighet for refleksjon og diskusjon rundt tema som teknikk, kropp, identitet og kjønn.

Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap.

Vi ønsker å engasjere elevene i en dialog, ikke bare om selve kunsten, men også om historie, samfunn og identitet. Kunsten kan få oss til å reflektere over hvordan idealer for kroppen har endret seg over tid og hvordan slike idealer kan påvirke oss i dag. Hvordan opplever vi verkene av den nakne kroppen og hvordan ble de mottatt i sin samtid?

Haugars dialogbaserte formidling av utstillingen og arbeidet verkstedet inngår i læreplanene for flere fag: Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter,

KOMPETANSEMÅL

KDA

  • utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
  • bruke kunnskap om anatomi, proporsjoner og forkortinger i tegninger av menneskekroppen
  • bruke valør, farge, form og perspektiv for å oppnå illusjon av rom
  • bruke sentrale komposisjonsprinsipp for å skape egne uttrykk
  • gjøre greie for særtrekk ved ulike epoker og kjenne til sentrale kunstnere fra 1900-talet og samtida
  • kjenne til formspråk, symbol og materialbruk i kunst, bilder og formuttrykk fra ulike kulturer i vår tid, og gi døme på sammenheng mellom kunst, religion og politikk

Norsk

  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

Samfunnsfag

  • definere omgrepet kultur og gi døme på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid

Nøkkelinfo:

Periode: april - september 2021
Varighet: 2 timer
Maks. antall elever: 30 + 2 lærere
Tilbudet er gratis

Kontaktinfo:

Gry Bø

975 59 949
Foto: Signe Endresen
Foto: Signe Endresen