Hopp til hovedinnhold

DU ER FRI - med Victor Lind og Bjarne Melgaard

Haugar kunstmuseum inviterer til fortellerforestillingen Du er FRI! og utstillingene Victor Lind - Friheten må gjestfri være og Bjarne Melgaard - Fuck Me Safer. Vi retter søkelyset mot skeiv historie, kultur og samtidskunst. Det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge og dette markeres med Skeivt Kulturår 2022.

 • 1/1

Nøkkelinfo

 • Haugar kunstmuseum
 • Målgruppe: VGS
 • Periode: 21.11.22 - 02.12.22
 • Tidspunkt: 2 forestillinger pr dag mellom kl. 09.00 og 15.00, etter avtale
 • Varighet: 1t 45 min - 2t
 • Skoler: 30 elever + 2 lærere
 • Tilbudet er gratis 

Tidspunkt avtales ved bestilling. Lærere har anledning til å komme gratis inn på Haugar og se utstillingen før de skal ha med seg klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

Du er FRI!

Du er FRI! er en fortellerforestilling og en interaksjon mellom forteller; Charlotte Øster, kunstverkene, Haugars formidlere og elevene.

Forestillingen tar utgangspunkt i skeiv historie, fra levde liv, fra gamle historiske arkiv og fra vår egen samtid. Sammen med kunstverkene i utstillingene berøres og utfordres holdningene våre – og hvordan vi forvalter de verdiene som vi liker å holde frem i et såkalt likeverdig, tolerant og mangfoldig samfunn. 

Forestillingen og formidlingen av utstillingen er elastisk og vil endres i samspill med tilhørerne. Elevenes erfaringer og holdninger tas på alvor - og får spille med. Det legges opp til samtale under og etter forestilling. Hoveddelen av forestillingen og formidlingen vil foregå inne i utstillingen Victor Lind - Friheten må gjestfri være, der vil også elevene få ta del av et utfordrende samtaleverksted og oppgaver. 

Etter dette vil elevene tas ned til Bjarne Melgaards utstilling der fokus vil ligge på noen av Melgaards malerier. Disse vil knyttes opp mot identitet og utenforskap.

 • 1/1
  FRIHET: Forestillingen Du er FRI handler om det å være skeiv, og hvilke utfordringer det kan by på. Her ser vi forteller Charlotte Øster i utstillingen HEN i 2018. Foto Haugar kunstmuseum.

Victor Lind (f. 1940)

Lind er en av etterkrigstidens viktigste norske kunstnere, og han har hatt en stor innflytelse på yngre kunstnerkolleger. På 1970-tallet var han et fremtredende medlem av GRAS-gruppen som stod for en politisk og sosialt bevisst kunst med dype røtter i venstresiden, og med tydelig motstand mot Vietnamkrigen og kapitalkreftenes herjinger.

I senere år er Victor Lind kjent for å ha arbeidet med en rekke historier knyttet til behandlingen av de norske jødene under andre verdenskrig, og da ikke minst i forbindelse med det manglende oppgjøret med enkelte av dem som bidro til at norske jøder ble sendt ut av landet og drept i tyske konsentrasjonsleirer. Her står Linds skulpturportrett av politiinspektør Knut Rød i særstilling som et av de mektigste politiske kunstverk i nyere norsk kunsthistorie.

 • Victor Lind Landskap
  1/1
  Victor Lind, Landskap 2022 (2022).

Bjarne Melgaard (f. 1967)

Melgaard bor og arbeider i Oslo. Melgaards vitale formspråk kan kan settes inn i en ekspresjonistisk tradisjon der sterke følelser utforskes i maleri, installasjon, tekster og videokunst. Hans fargesprakende og eksperimentelle stil blir ofte sammenlignet med Edvard Munchs banebrytende malerier. 

I likhet med Munch er den personlige erfaringen sentral, og Melgaards homofile identitet er et viktig utgangspunkt for å forstå hans kunst. Kunstneren blander det selverfarte med en selvmytologiserende gest slik at betrakteren aldri vet hva som er sannhet eller diktning.

 • 1/1
  Bjarne Melgaard - Fuck Me Safer (1995 - 1999).

Charlotte Øster (f. 1971)

Øster bærer forestillingen og hun har selv skrevet den, Vestfoldarkivets formidler Ulla Nachtstern har vært rådgiver underveis. Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse. 

Prosjektet knyttes helt konkret til foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. FRI Vestfold har gitt sin tilslutning til dette og bidrar aktivt med sin kompetanse og med sin foreningshistorie, som er bevart i Vestfoldarkivet. Også Skeivt arkiv. Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte.

Fra læreplanen

«Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen»

Kontakt og bestilling

Bestillinghaugarformidling@vestfoldmuseene.no

Kontakt: Gry Bø, gry.bo@vestfoldmuseene.no / mobil: 975 59 949