Forsiden til bladet Arkivert. Sorthvitt bildet viser to kjolekledte kvinner som hilser på hverandre, tatt i et fotostudio på slutten av 1800-tallet. Tekst: Vestfold + Telemark = Sant

Vårt nye fylke er tema i årets utgave av Arkivert

Vestfold + Telemark = Sant Målet er at leseren skal bli kjent med det nye fylket – sett gjennom historiske briller. Vestfoldarkivet har derfor invitert Telemarksarkivet, som er et arkivsamarbeid mellom Telemark Museum, Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum, til å bidra med innhold. I tillegg er det bidrag fra blant annet Larvik Museum og Arkivverket. […]

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged