Bildet viser publikum i det "grønne" rommet i Eidsfos Hovedgård

«Antikken» fremstår på nytt i sine gamle farger

Den 15. mai ble den såkalte  «Antikken», fire værelser i Eidsfos Hovedgårds 2.etasje, vist for offentligheten etter et omfattende restaureringsarbeid. Styreleder Olav Sandlund ledet programmet ved åpningen. Arbeidet med å tilbakeføre værelsene startet allerede høsten 2017 med at malerikonservator Jon Brænne i Vel bevart, gjennomførte farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser av de fire rommene. Her fant […]

Publisert den | Posted in Jernverket Eidsfoss | Tagged , ,