Bildet viser Eivind Gramer som bruker en jekktralle til å sette på plass en pall.

Cellulosearkiv fra Buskerud til Vestfoldarkivet

To cellulosearkiv fra Buskerud har flyttet inn i Vestfoldarkivets magasin

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Arkitektarkiver gjøres tilgjengelig

Vestfoldarkivet bistår Drammens museum med å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenager og Ljøterud & Ødegård.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

Støtte til arkivprosjekter i Buskerud

Drammens museum, Drammen byarkiv, Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet har fått til sammen 675 000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

Tegning av et linjeark

Privatarkiv i museene – en arkivutredning for Buskerud

Her kan du lese rapporten fra prosjektet “Privatarkiv i museene – en arkivutredning for Buskerud”.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Samarbeid med Lier historielag – Ordning og katalogisering

Først ut er arkivene etter meierivirksomheten i området.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Nettverksmøte januar 2016

Nettverksmøtet 20. januar vies arkiv- og museumsformidling. Vi byr på hele 10 ulike innlegg. Husk påmelding innen 13/1.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Sort-hvitt-bilde av russiske fanger. En spiller trekkspill.

Nettverksmøte om andre verdenskrig – Avlyst

Nettverksmøte om 2. verdenskrig. Tirsdag 13. oktober 2015 kl. 10.00-15.00.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Bilde fra 1. mai toget i Sandefjord i 1931.

Nettverksmøte 23. april 2015 – Aavlyst

Nettverksmøtet må dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Besøk fra Buskerudmuseene

Hyggelig besøk i kulissene av Buskerudmuseenes direktør Helge Stiksrud.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

ringerikes-museum-skal-ordne-registrere-formidle-arkivet-etter-familien-thaulow-modum-bad

Norsk Kulturråd støtter Thaulow-prosjekt

Vestfoldarkivet samarbeider med Ringerikes Museum og Byarkivet i Drammen.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

badekoner-og-badekarler-modum-bad

Arkivet etter Thaulow – unike kilder til kultur- og helsehistorie

Ringerikes museum samarbeider med Vestfoldarkivet om å ordne og registrere arkivet.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

arkivar-cecilia-listad-fra-hol-bygdearkiv-grovordner-arkivet-etter-syversen

Samarbeidsprosjekt med Hol bygdearkiv

Arkivet etter Brødrene Syversens utstyrsforretning på Nesbyen er bevart.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

conradi-protokoll-1835

Interessant nettverksmøte

Fokus på forebyggende konservering.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

musespist-arkiv

Nettverksmøtet 20. november – nytt møtested!

Vi treffes på Statsarkivet i Kongsberg.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

musespist-arkiv

Nettverksmøte om forebyggende konservering 20. nov.

Møtet finner sted i Kongsberg.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

motorsportmuseet

Motorsporthistorie i boks og på nett

Motorsportmuseet på Lier – viktig kulturarv tilgjengeliggjøres.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Nettverksmøte – kurs i lokalhistoriewiki 17. oktober

Kurset finner sted på Drammensbiblioteket, Papirbredden.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

ABM-samarbeid i Buskerud

Representanter for Buskeruds ABM-felt møttes i Vestfoldarkivet.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Nettverksmøte om fotobevaring

Kurs i fotobevaring, registrering og digitalisering 23. november 2012.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Sikret for ettertiden – Solberg Spinderi

Drammens Tidende har skrevet om ordningen av arkivet etter Solberg Spinneri.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged