Arkitektarkiver gjøres tilgjengelig

Vestfoldarkivet bistår Drammens museum med å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenager og Ljøterud & Ødegård.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

Støtte til arkivprosjekter i Buskerud

Drammens museum, Drammen byarkiv, Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet har fått til sammen 675 000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

Bildet viser en mann som står lent inntil en rød vegg i et arkiv.

Arkivutviklingsmidler til ordning av hvalfangstarkiver

Vestfoldarkivet har blitt tildelt arkivutviklingsmidler til ordning av hvalfangstarkiver.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Bildet viser forteller Charlotte Øster i aksjon.

Du er FRI – et formidlingsprosjekt om skeivt mangfold

En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Nytt ordningsprosjekt – Jahres fabrikker AS

Ordningen av arkivet etter Jahres Fabrikker AS i Sandefjord er i gang.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

ringerikes-museum-skal-ordne-registrere-formidle-arkivet-etter-familien-thaulow-modum-bad

Norsk Kulturråd støtter Thaulow-prosjekt

Vestfoldarkivet samarbeider med Ringerikes Museum og Byarkivet i Drammen.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

Plakatutstilling til grunnlovsjubileet i Vestfold

Vi har laget plakatutstillingen #fanesak1814-2014 på oppdrag av Vestfold fylkesbibliotek.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Sparebankprosjekt (2014)

Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged , ,

Wikipedias logo - en globus satt sammen av puslebiter med ulike symboler og tegn

Fylkeskommunal administrasjonshistorie

Artikler skrevet av arkivar Ingrid Nøstberg er nå tilgjengelig på Wikipedia.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

arkivar-cecilia-listad-fra-hol-bygdearkiv-grovordner-arkivet-etter-syversen

Samarbeidsprosjekt med Hol bygdearkiv

Arkivet etter Brødrene Syversens utstyrsforretning på Nesbyen er bevart.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged ,

Toppen av et brevark med logo

Bugge-arkiver på Arkivportalen

Nå er arkivene etter åtte av Bugge-rederiets selskaper, alle med tilknytning til hvalfangst, tilgjengelig for publikum.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Toppen av et brevark med logo

Bugge archives – english catalogs

Eight Bugge archives, all with connections to whaling, are now available to the general public.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Ny nettside er lansert www.kvinnestemmerett.no

Ny nettside om kvinnelig stemmerett er lansert: www.kvinnestemmerett.no

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Ti mennesker rundt et stort ord

Framnæsprosjektet i havn

Det ordnede materialet kan sees på lesesalen vår!

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Tildeling fra Kulturrådet

Ytterligere 200.000 kr til Vestfoldarkivet i arbeidet med å tilgjengeliggjøre hvalfangstarkiver.

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged

Skjermbilde av nettsiden Ungdompå nett

Ungdom på nett – et tidsbilde

I prosjektet “Ungdom på nett – et tidsbilde” hadde Ann Tove Manshaus (Vestfoldarkivet) og Erik Hesby samtaler med elever på Greveskogen videregående skole og laget en nettutstilling av elevenes bidrag. Det er ikke bare elevene i 2010 som kommer til orde i utstillingen. Fortellingene og fotografiene fra 2010 er satt i sammenheng med arkivmateriale fra […]

Publisert den | Posted in Vestfoldarkivet | Tagged