Bildet viser inventar, personal og kunder i en kolonial på Torstrand i Larvik i ca 1915

Månedens bilde i mars

Gamle interiørbilder fra kolonialforretninger med sine sirlig ordnede hyller og mange ansatte gir ofte assosiasjoner til ting som i dag er mangelvare (for å bruke koloniallingo): en godt bemannet kolonial og et liv i et roligere tempo. Eller var det nå egentlig slik? Sett i forhold til i dag var mye tungvint; kjøpmannen kunne ikke […]

Publisert den | Posted in Larvik Museum | Tagged , , ,