School and kindergarden

Midgard vikingsenters læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i utstillingene, gildehallen, vikinglekeplassen og Borreparken. Læringsmål hentes fra Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet.

 

Beklager, ikke noe innlegg tilgjengelig.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Helt siden 2001 har Midgard vikingsenter tilbudt faste pedagogiske opplegg i regi av DKS. Hvert år får alle elever på 6. trinnet i Vestfold prøve seg som vikinger i en dag.

Pedagogiske tilbud til andre skoler utenom DKS

Midgard vikingsenter tilbyr skoler pedagogiske opplegg utenom de faste DKS-gjennomføringene. Vi tar imot barnehager, grunnskole og videregående skoler. I tillegg har vi lang erfaring med å tilby tilpassede opplegg til voksenopplæringen og studenter. Museumspedagogen tilpasser innhold og aktiviteter til aldersnivå, faglige ønsker og tidsramme.Her er noe av hva vi kan tilby:

 • Omvisninger:
  I utstillinger, Borreparken og i Gildehallen.
 • Håndverksteknikker:
  Slindring, toving, myntslåing, runeverksted, pung-laging, smiing, perlesmykkelaging.
 • Vikingleker på lekeplassen:
  Øksekasting, pil- og bue-skyting, balansestokk, styrkeaktiviteter, krigertrening med gummivåpen.
 • Matlaging:
  Brødsteking, suppekoking, urtejakt, bruk av fyrtøy.
 • Teater/spill/rollespill:
  Viking-økonomi, handelsbod, leseteater, rollespill, hauglegging, rebusløp.
 • Arkeologi:
  Arbeidsmåter, funnanalyse, modeller.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.