About us

thor_heyerdahl_institute_kon_tiki_raft_thor_heyerdahl_instituttet_vestfoldmuseene

Thor Heyerdahl-instituttet viderefører og videreutvikler Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet.

thor_heyerdahl_instituttet_logo

Postal adress
Vestfoldmuseene IKS
Thor Heyerdahl-instituttet
Postboks 1247
3205 Sandefjord

Organization number
993 871 184


Visit adress
Hinderveien 10
3223 Sandefjord


Telephone & e-mail
+47 982 31 720
beate.bjorge@vestfoldmuseene.no