Bildet viser AS Nordisk aluminiumsindustrifabrikk i 1965.

AS Nordisk Aluminiumindustri

AS Nordisk Aluminiumindustri (Nordisk) i Holmestrand var en pioner i norsk aluminiumforedling, og ble etablert som et datterselskap av AS Høyangfaldene Norsk Aluminium Company (Naco) i Høyanger.

AS Nordisk Aluminiumindustri (Nordisk) i Holmestrand utviklet seg til landets største kjøkkentøyfabrikant og introduserte varer i aluminium på en rekke områder i det norske samfunnet. Bedriften begynte sin virksomhet i Holmestrand i 1919, og var den første bedriften som videreforedlet råaluminium til både halvfabrikata og ferdigvarer her i landet. I 1919 var aluminium et ukjent metall i den forstand at anvendelsesområdene var langt færre enn i dag. Produksjonsmålsettingen til Nordisk var ikke mindre ærgjerrig av den grunn.