AS Saba – Sca Mølnlycke AS

Historien om sanitetsbindet «Saba» begynte i Søndre Slagen utenfor Tønsberg i 1945.

Det året begynte Arne Gravdahl og Gunnar Nissen Brager produksjonen av damebind og cellofanbånd i et heller beskjedent lokale i Øvre Råel.

Sanitetsbind til engangsbruk

Produksjonen av sanitetsbind til engangsbruk var på denne tiden i sin spede begynnelse i Norge. Bedriftsledelsen så imidlertid et stort potensiale i disse produktene, så fremt man fikk forbrukerne til å gå over fra «hjemmelagede» bind til bind som engangsprodukt.

Til tross for flere konkurrenter på markedet, klarte Gravdahl og Nissen Brager etter hvert å utvikle et bind som fikk en epokegjørende utvikling. Virksomheten ble stadig utvidet, og etter en brann i mars 1952 investerte man i ny maskinpark i nye produksjonslokaler.

En ny produksjonsmetode resulterte i et gjennombrudd i 1954, da Saba klarte å fremstille et sanitetsbind av en helt ny og unik kvalitet, og vesentlig bedre enn konkurrentenes produkter. Dette ga stor optimisme for fremtiden. Det nye bindet ble lansert som «Saba de-Luxe» – bindet med bomull.

Flere produkter

I årenes løp skjedde en rivende utvikling. På 1950-tallet hadde virksomheten 15 ansatte i produksjonen, derav 10-12 kvinner.  Salget økte betydelig; fra 400.000 10-pakninger i 1954 til ca. 4,5 millioner 10-pakninger i 1960.
Etter hvert ble større produksjonslokaler oppført, og produktspekteret ble gradvis utvidet til å gjelde flere artikler innen personlig hygiene.

Økt konkurranse

På 1960-tallet inngikk man en samarbeidsavtale med Mølnlycke-konsernet i Gøteborg. I første omgang gjaldt dette en lisensavtale som ga Saba AS enerett til import og salg av «ob» i Norge. Året etter, i 1962, ble det inngått en avtale om produksjon og salg av bleier.

Konkurransen i markedet økte jevnt og samarbeidet førte til en stadig sterkere integrasjon mellom de to partene. I 1968 så ledelsen i Saba ingen annen utvei enn å selge virksomheten til Mølnlycke AB i Gøteborg.

Saba ble etter hvert delt inn i fire divisjoner i Tønsberg:

  • Konsumentdivisjonen (markedsføring)
  • Sentraladministrasjonen (personal- og økonomiavdeling)
  • Produksjonsdivisjonen
  • Engineeringsdivisjonen (ble solgt til et italiensk firma omkring 2000.)

Flyttet til Oslo

I 2002 ble produksjonen flyttet fra Tønsberg til Drammen, og i 2007 flyttet de siste ansatte til hovedkontoret i Oslo. En historiebevisst ledelse samt engasjerte ansatte har bidratt til at bedriftens historiske arkiv blir tatt vare på i Vestfoldarkivets magasin.

Bedriften på Råel har hatt en sentral plass, såvel nasjonalt som internasjonalt. Ikke minst har Saba AS og senere Sca Mølnlycke vært en svært viktig arbeidsplass for kvinner i Tønsberg-regionen.

Om arkivet

Arkivet har ytterårene 1940 til 2003 og består av dokumentasjon etter styrende organer, fabrikken, teknisk avdeling (engineering) og konsumentdivisjonen. Arkivet inneholder også materiale knyttet til velferdstiltak, regnskap, fotografier og noen få gjenstander.

Hovedvekten av bedriftens arkiv omhandler relasjoner til forbrukere, kundegrupper, salgsapparatet og de organer/organisasjoner som betjener disse. Konkret består dette i dokumentasjon som resultat av kontakt med reklamebyråer, markedsføringsundersøkelser, media, helsepersonell og leverandører.

Arkivet består av en stor mengde annonsemateriell, film og TV-reklame samt kampanjemateriell. Filmmaterialet finnes under konsumentdivisjonen. De tekniske tegningene utgjør også en betydelig del av arkivet. I løpet av de siste årene virksomheten eksisterte, ble de tekniske tegningene fremstilt digitalt. Digitalt skapte tegninger er ikke avlevert.

Kilder

Les mer

Bildet i svart/hvitt viser Sabas første fabrikkbygning.
Dette beskjedne huset var den første fabrikkbygningen til AS Saba. Bildet er tatt ca. 1945. FOTO: Ukjent
Bildet viser et reklamebilde for Sabaprodukter.
Salget av engangsbind økte betydelig; fra 400.000 10-pakninger i 1954 til ca. 4,5 millioner 10-pakninger i 1960.