Bildet i svart/hvitt viser en av Borrehaugene.

Borrehaugene på ny i støpeskjeen

Hypoteser om hvordan Borrehaugene forholder seg til andre storhauger med samme tidsavsnitt.

Artikkelen tar utgangspunkt i storhaugene fra yngre jernalder (575–1050 e.Kr.) i Vestfold, og setter frem noen hypoteser om hvordan Borrehaugene forholder seg til andre storhauger med samme tidsavsnitt.

Artikkelen er skrevet av Terje Gansum og publisert i Borreminne 1996.

Link til artikkel

Borrehaugene-på-ny-i-støpeskjeen-BORREMINNE-1996.pdf