Bildet viser Osebergskipet.

Gåten Oseberg

Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Gravhaug over en dronning? Åsted for menneskeofring?
Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Artikkelen er skrevet av Terje Gansum og publisert i tidsskriftet Levende historie 2004.

Link til artikkel

Gåten-Oseberg-LEVENDE-HISTORIE-2004.pdf