Gjensynsglede og hjemkomst

I disse dager møter mange spente og forventningsfulle norske barn på skolen igjen etter å ha vært hjemme i mange uker som følge av koronakrisen. Dette var også den tiden av året da mange hvalfangere vendte kursen hjemover igjen etter å ha vært på fangst i Sørishavet i omtrent et halvt år.

For mange hvalfangerfamilier var mennenes hjemkomst om våren den største begivenheten i løpet av året, og også de var spente og fulle av forventninger. Når dagen nærmet seg ble mange av konene travelt opptatt med å gjøre det fint hjemme. De både vasket og lagde mat til mennene skulle komme hjem og familien skulle være samlet igjen. I byene i Vestfold hersket en egen høytidsstemning når tidspunktet nærmet seg, og mange trakk ned til bryggene for å ønske hvalfangerne velkommen.

Hvalfangerne hadde ofte med seg gaver og forbruksvarer hjem. I en tid med knapphet på varer og dårlig utvalg i forretningene hjemme var dette noe som ble satt stor pris på. Både kjolestoff, leker og matvarer ble overrakt til forventningsfulle mottakere.

Hvalfangernes familier og hjemkomst kan du lære mer om i vår nye utstilling «Vi var ute etter hval».

Hjemkomst til Sandefjord i 1956. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
Foto: Hvalfangstmuseets samlinger