Fadumburet

Hyperion

På Slottsfjellsmuseet er vi en del av et europeisk prosjekt som heter Hyperion. Her samarbeider vi med mange europeiske institusjoner og det hele handler om å bevare bygninger og se på hvordan klimaet, som er i endring, kommer til å påvirke våre bygg og Slottsfjellets ruiner.

I høst har Slottsfjellsmuseet hatt besøk fra OsloMet og Vestfold fylkeskommune i forbindelse med at vi har to hus på Tallak som er en del av forskingen klimaets påvirkning av utvalgte bygg i hele Europa. Vi på museet tilrettelegger for at forskerne skal få så mye, og riktig informasjon, om husene som er forskningsobjektene.
Dette er et langtidsprosjekt og vi regner ikke med å få noen resultater med det første.

Husene som har blitt plukket ut er Fadumburet og Heierstadsloftet. Her blir fukt og temperatur målt og sendt inn til forskerne i Oslo, automatisk på ett hus og manuelt i et annet. Manuelt betyr ikke at vi må sjekke hver dag, men Hyperion kommer med forskere som kobler seg opp mot fukt og temperaturmålere og legger det inn på sine datamaskiner. 21. november var Petros her for å ta bilder, registrere fukt/råte, sopp og andre skader på husene.

Vil du vite mer om Hyperion kan du gå inn her:
Hyperion

Loft med torvtak
Heierstadloftet november 2019
Håkon Livland og Petros Choidis
Direktør Håkon Livland og forsker Petros Choidis foran Fadumburet.