Livet om bord «Southern Actor»

En hvalbåt som «Southern Actor» var del av en stor ekspedisjon som gikk til Sydishavet for å fange hval og produsere hvalolje på 1950-tallet.

En ekspedisjon besto av et flytende kokeri (fabrikkskip) og 8–12 fangstbåter. 17 mann hadde «Southern Actor» som arbeidsplass i 8-9 måneder av gangen.

Om bord var det tomanns- og firemannslugarer. Offiserer og mannskap hadde hver sin messe (spiserom). Siden deler av mannskapet alltid var på vakt, spiste man på omgang. Messene ble også benyttet til fritidsaktiviteter, for det fantes ikke egne fritidsrom om bord.

På «Southern Actor» hadde mannskapet to toaletter, en dusj og to håndvasker til rådighet. Det kunne gå svært lang tid mellom hver gang man tok seg en skikkelig vask – en «all-over» som det het. Offiserene hadde noe høyere standard.

Normalt var skytteren også skipper. Han hadde absolutt autoritet om bord. Skytteren var den eneste som hadde lugar midtskips på «Southern Actor» (ansett som den beste plassen).

På fangstfeltet hadde «Southern Actor» fire matroser. De arbeidet to og to sammen, og gikk såkalt 4-4-vakt, det vil si fire timer vakt og fire timer fri. De to som var på vakt vekslet hver time mellom å stå til rors og å holde utkikk fra tønna.

Offiserer og mannskap hadde hver sin messe (spiserom). Siden deler av mannskapet alltid var på vakt, spiste man på omgang.