Nord-Jarlsbergsmuseenes fotosamling

Portretter, topografi og industri.

Fotosamlingen etter AS Nordisk Aluminiumindustri/Hydro aluminium (ca. 1920–1965)
(Arkivskaper AS HYDRO Aluminium) Bedriftens egendokumentasjon av virksomheten i Holmestrand, reklamebilder samt portretter av ansatte.

Fotosamlingen etter Louise Wold og arvtaker Otilie Solum (ca. 1890-årene til 1950-tallet)
(Arkivskaper Holmestrand museum)

Portretter, topografi, byprospekter fra Holmestrand og Botne samt «Krigssamlingen» med portretter fra Grefsrudleiren utenfor Holmestrand 1942–1945

Fotosamlingen for Eidsfoss:
(Arkivskaper Nord-Jarlsbergmuseene) Fotografier fra Eidsfoss ca. 1874 til 1950-tallet med motiv fra Tønsberg-Eidsfosbanen, virksomheten i Eidsfos Verk samt oversiktsbilder over Eidsfos industriområde på 1950–1980-tallet (originaler i A/S Eidsfos Verks eie).

Fotosamling fra Berger:

Se også fotografier fra Berger Museum her.

Bildet i svart/hvitt viser flere hyller med eksempler på aluminium.
Nordisk Aluminiumindustri AS (Nordisk) i Holmestrand ble etablert som datterselskap av AS Høyangfaldene, Norsk Aluminium Company (Naco) i Høyanger. Naco etablerte seg i Høyanger i 1915, men først i 1918 lyktes det selskapet å fremstille aluminium i tilstrekkelige mengder.