Fotografi i sepiatoner av mursteinsbygning

Sølvvaren i Tønsberg – spesiell bedrift til spesielle anledninger

Familiebedriften AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk i Tønsberg produserer håndverk i edelt metall og kvalitet; som ordførerkjeder, kongepokaler, OL-medaljer og bestikk til hverdag og fest. Det historiske arkivet er trygt bevart i Vestfoldarkivets magasin.

Ikke alle eksisterende bedrifter har like lang fartstid som AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, som ble etablert i 1883. Bedriften har alltid vært familiedrevet, og i dag er det femte generasjon som leder an. Sølvvarefabrikken, eller Sølvvaren, som den gjerne blir kalt på folkemunne, ligger sentrumsnært i Anders Larsens gate 15 i Tønsberg – like ved sykehuset i Tønsberg og noen få minutters gange ned til bysentrum. Her har den ligget siden 1907.

Fra gullsmedverksted til fabrikk

AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk ble grunnlagt av gullsmed Thorvald Marthinsen. Marthinsen var født i Skiptvedt i 1855. Som 13-åring begynte han i gullsmedlære i Sarpsborg. 15 år senere etablerte han seg i Tønsberg, der han startet AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk i 1883. I vel 20 år lå gullsmedverkstedet hans i forbindelse med detaljhandel i Storgaten.

I begynnelsen ga forretningen arbeid til Marthinsen selv og en læregutt. Etter hvert gikk han over til fabrikkmessig fremstilling av skjeartikler, og i 1907 oppførte han sølvvarefabrikken i Anders Larsens gate 15, hvor det i årenes løp ble foretatt flere større utvidelser.

Omkring første verdenskrig beskjeftiget fabrikken 70 personer og brukte om lag fire tonn sølv årlig. I 1910 ble sønnen Axel Marthinsen tatt opp i firmaet, og han hadde i en årrekke ledelsen i firmaet.

Etter hvert foretok bedriften større utvidelser og moderniseringer, samtidig som den gikk over til ren fabrikk- og engrosvirksomhet. Gullsmed Axel Marthinsen døde i 1941, og eldstesønnen Frithjof Marthinsen overtok lederskapet. Både Frithjof og hans brødre Rolf og Axel Thorvald var alle utlærte gullsmeder. De to sistnevnte var også med i ledelsen av firmaet.

AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikks overgang til aksjeselskap fant sted i forbindelse med at Axel Marthinsens enke, Fredrikke, døde i 1957. Hun hadde sittet som eneeier av bedriften etter mannens død. Arvingene som overtok Sølvvaren som aksjeeiere var Fredrikke og Axel Marthinsens barn, med Frithjof Marthinsen som disponent. Frithjof Marthinsens sønn Thorvald overtok stillingen som verksmester i 1979, og ble administrerende direktør fra 1993 – en stilling han fortsatt innehar. I dag er femte generasjon fullt involvert i virksomheten; Thorvalds datter Mathilde er ansatt som markedssjef.

Klassiske mønstre og moderne design

Bestikk, pokaler, medaljer, lysestaker, ordførerkjeder og bestikk er noe av det som produseres på Sølvvaren i Tønsberg. Å kalle virksomheten for fabrikk er noe misvisende, for mye av produktfremstillingen er rent håndverksarbeid. De ansatte er spesialutdannet i et håndverksfag som krever mange års erfaring og opplæring. Bedriftens stifter Thorvald Marthinsen og alle hans etterkommere har vært fullt utdannede gullsmeder, et håndverksfag som krever stor ferdighet og kunstneriske evner.

Produktene reflekterer en historie av norsk kultur og tradisjon. Gjennom flere generasjoner Marthinsen har virksomheten lyktes i å ta vare på tradisjonsrik håndverkskunst og arv. Dette kombineres i dag med rene linjer og tidløs estetikk.

Visste du at kongepokalene som deles ut til cupvinneren i fotball har blitt produsert hos Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk siden tronskiftet i 1957?

Etterspurte produkter

Bestikkartikler har alltid hatt stor betydning for Sølvvaren. Flere av bedriftens mønstre, skapt av dens egne designere, har i årenes løp vært en av de mest etterspurte i landet, og de er også viktige som eksportvare. Foruten å levere varer til det innenlandske markedet gjennom landets gullsmeder samt til hoteller, restauranter etc., eksporterer firmaet også til Sverige, USA og Canada. Sølvvarens nettside med bestillingsmulighet, gir imidlertid forbrukere over hele verden.

Visste du at kongepokalene som deles ut til cupvinneren i fotball har blitt produsert hos Th. Marthinsen siden tronskiftet i 1957? Bedriften produserer faktisk omkring 100 kongepokaler i året. Kongepokalen er noe av det gjeveste troféet som deles ut under norske mesterskap i en rekke idretter.

Sølvvaren lager også andre produkter til norsk idrett, som plaketter, medaljer og troféer av ulikt slag. Og kanskje det gjeveste av alt; Th. Marthinsen leverte medaljene både til de olympiske vinterleker i Oslo i 1952 og på Lillehammer i 1994.

Det historiske arkivet

Bedrifter som har vært i en families eie over lang tid er seg ofte sin historie bevisst. Th. Marthinsen var således en av de første bedriftene i Vestfold som ønsket å bevare sitt eldste materiale for fremtiden. De avleverte sitt historiske arkiv til Vestfoldarkivet i 1998. Willy Bredesen (1918-2006) var en sentral skikkelse her. Han begynte som løpegutt for fabrikken tidlig på 1930-tallet, gjorde intern karriere, og var ansatt i bedriften i hele sitt yrkesaktive liv. Bredesen bidro med sin kunnskap når Vestfoldarkivet skulle systematisere arkivet.

Arkivet dokumenterer blant annet den tekniske og håndverksmessige siden av produksjonen, og strekker seg fra oppstarten i 1883 frem til 1995. Arkivet inneholder videre i underkant av 1000 fotografier. Arkivkatalogen gir en god oversikt over hvilke fotografier som finnes. Positivene er delt inn etter motiv med følgende hovedinndeling: Bygninger og lokaler, produksjon (derunder ansatte i produksjonssituasjoner, produkter og motiver som grunnlag for produksjon), ansatte, utstillinger/reklame og landsmøtefotografier. Arkivet inneholder også filmer, en god del negativer, dias og glassplater. Filmene er for det meste kinoreklamer – 29 i alt, den eldste fra 1908.

Kilder:

Les også

Digitalisert materiale


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2018.

Fotografi i sepiatoner av mursteinsbygning
Anno 1915: Th. Marthinsens fabrikkbygning i Anders Langes gate i Tønsberg, fotografert i 1915. Fotograf ukjent.
Svart hvitt fotografi av fire blanke pokaler
Kjær kongepokal: Kongepokalen med kong Harald Vs monogram. Under kong Haakon VII hadde ble det laget ulike varianter av kongepokalen. Da kong Olav V overtok i 1957, fikk pokalen det utseende vi kjenner i dag. Pokalen er 21 cm høy og veier omtrent 330 gram. Fotograf: Bjørn Harstad
Svart hvitt fotografi av mann som holder en lysestake, mens det står flere lysestaker i forgrunn
Fra produksjonen: Produksjon av flotte lysestaker i sølv pågår. År ukjent. Fotograf: Odd Bryn.
Svart hvitt fotografi av menneskegruppe utenfor bygning
Ansatte anno 1910: En stolt fabrikkeier, Thorvald Marthinsen, og ansatte har tatt pause fra arbeidet for å bli foreviget utenfor bygningen i april 1910. Fotograf ukjent.