Svart hvitt fotografi av skolebygning med hage foran

Videregående skoler i Vestfold – navneendringer og sammenslåinger

De videregående skolene har ikke alltid hatt de navnene de har i dag. Det kan derfor være vanskelig å orientere seg i de eldre arkivene etter skolene som vi oppbevarer i Vestfoldarkivet. Her følger derfor en oversikt over dagens videregående skoler i Vestfold og hvilke navn de har hatt tidligere.

En del av dagens skoler er storskoler slått sammen av flere eldre skoler. Mange av disse har en lang historie, med forløpere som middelskoler og høyere allmennskoler, gymnas, yrkesskoler og tekniske aftenskoler osv.

Greveskogen videregående skole består av to tidligere skoler som ble sammenslått i 1998:

 • Greveskogen videregående skole: Opprettet som Tønsberg høyere allmennskole i 1870, Tønsberg gymnas fra 1964, Greveskogen videregående skole fra 1995.
 • Bjørn Farmann videregående skole: Opprettet som Tønsberg handelsgymnas i 1939, Bjørn Farmann videregående skole fra 1994/95.

Færder videregående skole består av tre tidligere skoler som ble sammenslått i 2003:

 • Teie videregående skole: Opprettet som Tønsberg yrkesskole i 1948, med eldre forløper som Tønsberg tekniske aftenskole fra 1901. Fikk navnet Teie videregående skole i 1995
 • Tønsberg maritime videregående skole: Har sin bakgrunn i de eldre sjømannsskolene; Tønsberg navigasjonsskole fra 1859 og Tønsberg maskinistskole 1918. Etter omstruktureringen av sjømannsutdanningen på 1970-tallet, der utdanningen ble delt mellom høyskolene og videregående skole, ble Tønsberg maritime videregående skole etablert i 1981.
 • Olsrød videregående skole: Opprettet som Jarlsberg og Larvik amts husmorskole i 1911, Vestfold fylkes husmorskole fra 1919, Olsrød videregående skole fra 1976

Horten videregående skole består av to tidligere skoler som ble sammenslått i 2001:

 • Horten videregående skole: Har sin bakgrunn i Hortens real- og høiere almueskole fra 1857, senere Horten kommunale høyere allmennskole, Horten gymnas fra 1964, Horten videregående skole fra 1991.
 • Borre videregående skole: Opprettet som Horten yrkesskole i 1939, men med røtter tilbake i Horten tekniske aftenskole fra 1899. Borre videregående skole fra 1995.

Sandefjord videregående skole består av fire tidligere skoler som ble sammenslått i 1997:

 • Sandefjord gymnas: Opprettet som Sandefjord høyere allmennskole i 1885, Sandefjord gymnas fra 1964
 • Sandar videregående skole: Opprettet som Sandar yrkesskole i 1941
 • Sandefjord kokk og stuertskole: Opprettet i 1893
 • Sandefjord handelsgymnas: Opprettet i 1917

Thor Heyerdahl videregående skole består av fire tidligere skoler som ble sammenslått i 2004:

 • Thor Heyerdahl videregående skole: Opprettet som Laurvig middelskole i 1824, Larvik høyere allmennskole fra 1857, Larvik gymnas fra 1964, Thor Heyerdahl videregående skole fra 1995
 • Kilden videregående skole: Opprettet som Larvik yrkesskole (ca. 1946), som igjen hadde forløperen Larvik tekniske aftenskole etablert i 1893. Skolen skiftet navn til Kilden videregående skole i 1994.
 • Farris videregående skole: Opprettet som Larvik kommunale handelsskole i 1919, deretter Larvik handelsgymnas, Farris videregående skole fra 1994
 • Gloppe videregående skole: Opprettet som Vestfold husflidskole i 1947, Gloppe videregående skole fra 1994

Melsom videregående skole

ble opprettet som Jarlsberg og Larvik amts landbruksskole i 1895, Vestfold fylkes landbruksskole fra 1919 og Melsom videregående skole fra 1976.

Skiringssal folkehøyskole

ble opprettet som Søndre amtsskole i 1895, men skiftet navn til Skiringssal ungdomsskole i 1903.  Skolen ble folkehøyskole fra 1951 og fikk da navnet Skiringssal folkehøyskole.

Holmestrand videregående skole

ble etablert i 1977, men hadde en forløper i Holmestrand yrkesskole fra 1945.

Sande og Re videregående skoler

ble etablert som nye skoler i 1979 og 1981.

Nøtterøy videregående skole

ble opprettet i 1977, men hadde en forløper i Nøtterøy kommunale høyere allmennskole fra 1922.

 


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2017.