Bildet viser modeller av hjerner som henger fra taket.

Amnesia

Utstilling 27. september 2013 - 8. desember 2013.

Om utstillingen

AMNESIA er det poetiske, greske ordet for glemsel og tap av minne. Amnesi rammer først og fremst den som mister eller skader sin hukommelse. Glemselens årsak kan være mangfoldig og sammensatt: sykdom, ulykker, traumer eller gjennom egen fortrengning. Hjernen skyver minnet vekk for å skjerme mot forstyrrelsen, og en temporær amnesi kan lindre og lege – for en stund.

Man snakker også om en kollektiv og global amnesi, en minnenes tyv, når et helt samfunn eller deler av det, mer eller mindre bevisst benytter glemsel for å hviske ut problematiske og mentalt utfordrende hendelser og sammenhenger fra fortiden. Ny og sårbar teknologi kan også føre til at vi glemmer det som før var selvsagt, som når fotografier i dag lagres digitalt for kommende generasjoner og ikke lenger i fysiske fotoalbum.

På AMNESIA vil åtte profilerte nordiske kunstnere gi sine høyst individuelle syn på dette mangeartede uttrykket for glemsel – i maleri, video, foto og skulptur. Utstillingen, som er gjestekuratert av Grethe Hald, vil med bakgrunn i dette sammensatte temaet rette søkelyset mot ulike historiske og politiske forhold, og ikke minst mot mellommenneskelige relasjoner.

Deltagende kunstnere

Harpa Arnadottir (IS)
A. K. Dolven (N)
Michelle Eistrup (DK)
Pierre Lionel Matte (N)
Maria Miesenberger (S)
Annika Ström (S)
Salla Tykkä (F)
Johannes Vemren Rygh (N).

Utstillingen er støttet av Nordisk Kulturfond og Frame visual art Finland.

Hva skjer på Haugar?
Haugar Vestfold kunstmuseum har stadig nye aktuelle utstillinger og arrangementer. Full oversikt over kommende arrangementer og utstillinger finner du i vår kalender.
Hva skjer på Haugar?
Johannes Vemren Rygh
Pierre L. Matte, Machine spirits, 2011
Annika Ström – Sunshine 11