Bildet viser et av verkene i samlingen.

Arkitektoner – Jack Helgesen Family collection

Utstilling 16. mai 2012 - 23. september 2012.

Om utstillingen

Utstillingens tematikk er inspirert av en gruppe skulpturer som ble utført av Kasimir Malevich i 1920-årene. Intensjonen er å fylle Malevich abstrakte modeller med et fornyet innhold ved å presentere tre internasjonalt profilerte kunstnere som på ulike måter arbeider med temaer knyttet til forholdet mellom menneske og arkitektur.

Deltagende kunstnere

KNUT ÅSDAM

(F. 1968) er en av Norges mest fremtredende kunstnere med et stort internasjonalt nedslagsfelt. Han har blant annet stilt ut på Venezia-biennalen, MoMA i New York og på Tate Modern i London. Åsdams installasjoner, filmer og fotografier tar pulsen på samtiden ved å sette søkelyset på globalisering, migrasjon og ulike ungdomskulturer. Han er spesielt opptatt av hvordan individet blir formet av sine urbane omgivelser, et tema som han også utforsker i en teoretisk/filosofisk sammenheng.

Knut Åsdam har fått en fremtrende plass på utstillingen. I tillegg til en rekke eldre og kjente arbeider i Helgesens samling vises også en ny stor installasjon i Haugars borggård slik man ser på bildet over.

http://www.knutasdam.net/

DIANA AL-HADID

(f. 1981) er fra Syria, men bor i New York. Hun arbeider med monumentale skulpturer som tar opp i seg arkitektoniske referanser, science fiction og astronomi. Det fragmentariske uttrykket spiller på sivilisasjonens undergang og gjenreisning, samt på dialogen mellom østlige og vestlige kulturtradisjoner.

http://www.dianaalhadid.com/

http://www.marianneboeskygallery.com/artists/diana-al-hadid/

DOMINIK LEJMAN

(f. 1969) er en av Polens mest anerkjente kunstnere. Han arbeider med videomalerier og monumentale projeksjoner på bygninger i det offentlige rom. Lejman er spesielt opptatt av historisk ladede steder og forholdet mellom rom, kropp og arkitektur. http://www.dominiklejman.com/

Andre utvalg fra Helgesens samling vises samtidig på Vestfossen Kunstlaboratorium og Vigelandmuseet. Kurator for ARKITEKTONER er Tone Lyngstad Nyaas, som også har bidratt med en tekst til den felles katalogen.

http://vestfossen.com/arets_utstilling/

Hva skjer på Haugar?
Haugar Vestfold kunstmuseum har stadig nye aktuelle utstillinger og arrangementer. Full oversikt over kommende arrangementer og utstillinger finner du i vår kalender.
Hva skjer på Haugar?