Haugars årsprogram for 2019

Årsprogram 2019

Utstilling 1. januar - 31. desember 2019.

Last ned Haugar Vestfold Kunstmuseums årspro 1. januar 2019 – 31. desember 2019gra 1. januar 2019 – 31. desember 2019 her: Årsprogram 2019

Følg med på våre nettsider og Facebook for mer informasjon om utstillinger, arrangementer og tilbud til besøkende på Haugar Vestfold Kunstmuseum.