Bildet viser et av Stokkes verk.

Bente Stokke – Navigasjon

Utstilling 22. september 2012 - 30. desember 2012.

Bente Stokke

Bente Stokke (f. 1952) er professor ved Kunsthøgskolen i Berlin, der hun også bor og arbeider. Med bakgrunn fra Royal College of Art i London og Jan van Eyck Academie i Nederland er hun en av Norges mest internasjonalt orienterte kunstnere. I 1993 var hun Norges representant på Venezia-biennalen og i 1998 også Festspillutstiller på Haugar.

Bente Stokke bruker ofte aske i sine installasjoner, et materiale som i bokstavelig forstand er de forbrente og pulveriserte restene fra samfunnets avfall. En betydningsfull referanse i hennes arbeider har vært skipsformen, både som symbol på reise og som metafor for overgangen mellom liv og død, slik skipsgraven historisk har fremstått.

Om utstillingen

Hennes vanligvis konseptuelle og stedsspesifikke tilnærming utmerker også dette prosjektet, hvor hun har tatt utgangspunkt i Haugar-områdets kulturhistoriske levninger samt i museumsbygningens bakgrunn som sjømannsskole. I samarbeid med arkeolog Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune skal hun foreta en arkeologisk/kunstnerisk utgraving av en av de to branngravene fra vikingtiden som ligger ved museets inngangsparti. Foruten aske fra denne gravhaugen vil utstillingen inneholde ulike typer av dokumentarisk materiale som er kunstnerisk bearbeidet i en rekke ulike uttrykksformer.

Kurator for prosjektet er Tone Lyngstad Nyaas, og i den ledsagende boken bidrar foruten hun og Gansum også Jan Brockmann, David Elliot, Michael Hübl, Sune Nordgren og Ferdinand Ullrich.

Hva skjer på Haugar?
Haugar Vestfold kunstmuseum har stadig nye aktuelle utstillinger og arrangementer. Full oversikt over kommende arrangementer og utstillinger finner du i vår kalender.
Hva skjer på Haugar?