Bildet viser en av Gulliksens installasjoner, der han blant annet har brukt overheads.

Bjørn Melbye Gulliksen – Når en sommerfugl slår med vingene…

Utstilling 31. januar 2015 - 16. mai 2015.

Bjørn Melbye Gulliksen

Bjørn Melbye Gulliksen (f. 1946) er bosatt i Tjølling og arbeider innenfor en konseptuell tradisjon med hovedvekt på skulptur og installasjon. Dette er hans første retrospektive museumspresentasjon.

Om utstillingen

Det som har særpreget Gulliksens kunstneriske virke helt siden tiden i Gras-gruppa (1970–1973) er at han problematiserer forholdet mellom kunst, teknologi og vitenskap. Et tema som han har bearbeidet gjennom mange år, er den greske myten om Daidalos, den geniale smed, ingeniør og kunstner. Da Daidalos ble holdt fange av Kong Minos, laget han vinger av fjær og voks både til seg selv og til sønnen Ikaros, slik at de kunne flykte. Det fatale utfallet av Ikaros’ solstormende overmot er en metafor på kunstens grenseoverskridende rolle, mens Daidalos representerer den teknologiske oppfinneren. I Gulliksens kunst samles disse to perspektivene, der det vitenskapelige og logiske møter det mytologiske og irrasjonelle, særlig i hans lange rekke av arbeider med vingen som det sentrale tema. I andre verk fra hans mangfoldige og underfundige produksjon belyser han tilfeldighetens rolle i den kunstneriske prosessen.

I 2014 vant Bjørn Melbye Gulliksen konkurransen om Minnesmerke over Osvaldsabotørene og de falne ved NSB, som skal oppføres i Oslo. Hans vinnerutkast viser et hakekors som knuses av en slegge mot det norske grunnfjellet, utformet i larvikitt. I tillegg til modellen presenteres også den opphetede debatten rundt plasseringen.

Utstillingen ledsages av en bok som utgis på Galleberg forlag, med tekster av Kjeld-Willy Hansen, Jon Øien og utstillingens kurator Tone Lyngstad Nyaas.

Hva skjer på Haugar?
Haugar Vestfold kunstmuseum har stadig nye aktuelle utstillinger og arrangementer. Full oversikt over kommende arrangementer og utstillinger finner du i vår kalender.
Hva skjer på Haugar?
Bjørn Melbye Gulliksen – Panta Rei, 2004
Bjørn Melbye Gulliksen – Rota Fortuna, 2014
Bjørn Melbye Gulliksen – Lysbildemaskin STÅL
Bjørn Melbye Gulliksen – Skapelsen, 2014