Bildet viser et av Frank Brunners verk.

Frank Brunner – Mirror matter

Utstilling 2. juni 2012 - 9. september 2012

Frank Brunner

Frank Brunner (f. 1971) har sin utdannelse både fra Kunstakademiet i Oslo, Ilja Repin-akademiet i St. Petersburg og fra Yale University i Connecticut. Hans malerier henger i en rekke offentlige og private samlinger, også i New York der han har vært bosatt i 13 år.

En fellesnevner for Brunners fotobaserte malerier er hvordan den moderne sivilisasjon har formet og forandret vår relasjon til naturen. I tidlige og rikt detaljerte bilder med motiver fra drivhus, botaniske hager og zoologiske museer tematiserte han menneskets kontrollbehov og arkivering av naturen. I 2003 begynte han å arbeide med bilder som gjenga vannrefleksjoner han fant rundt om i New York.

Om utstillingen

Gjennom disse motivene med speilinger og refleksjoner rettet han også et fokus mot forholdet mellom virkelighet og illusjon. I senere verk har han relatert seg til Arkimedes’ eksperiment under antikken, der han ved hjelp av en speilkonstruksjon skal ha lyktes i å reflektere sollyset slik at det ble dannet en dødelig stråle som satte fiendens skip i brann.

Brunner forener her lysets kraft og skjønnhet både i fysisk og symbolsk forstand med dets evne til å inneholde sin egen motsats av selvdestruksjon og død. Slik blir hans poetiske og teknisk meget gjennomarbeidede malerier også et uttrykk for at naturen i det lange løp aldri lar seg forme etter våre behov.

Utstillingen er kuratert av Haugars konservator Tone Lyngstad Nyaas og ledsages av en bok om kunstneren på Aschehoug forlag, der også den New York-baserte kunsthistorikern Lilly Wei er bidragsyter. Etter Haugar går den videre til Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal.

gallerihaaken.com/kunstnere/frank-brunner

aschehoug.no/fakta/kunstogkultur/katalog?productId=62449758

bdgny.com/frank_brunner

Hva skjer på Haugar?
Haugar Vestfold kunstmuseum har stadig nye aktuelle utstillinger og arrangementer. Full oversikt over kommende arrangementer og utstillinger finner du i vår kalender.
Hva skjer på Haugar?