Bildet viser et av kunstnerens verk, fra filmen Monte Cassino.

Grete Lis Bibalo – From here to there

Utstilling 11. oktober 2014 - 30. desember 2014.

Grete Lis Bibalo

Grete Lis Bibalo er fra Falster i Danmark og flyttet i 1963 sammen med den italienske komponisten Antonio Bibalo til Gon ved Larvik. Grete Lis Bibalo har markert seg som en av regionens fremste videokunstnere. I 1996 deltok hun på Video og datakunst ved Henie-Onstad Kunstsenter og i 1990 vakte hun oppsikt med en multimedial separatutstilling på HUSETS GALLERI i København.

I Bibalos installasjoner kombineres ofte skulptur med film, foto, lys og lyd. Hun har utført en rekke monumentale utsmykninger i Vestfold og har i sin kunst bidratt med å øke forståelsen for at kunstfeltet i likhet med samfunnet for øvrig er i stadig utvikling og bevegelse.

Om utstillingen

Et sentralt verk i utstillingen er filmen Monte Cassino – In Search of a Young Soldier, hvor kamera beveger seg langsomt over gamle krigsfotografier akkompagnert av krigens drønn og Antonio Bibalos 2. klaversonate La Notte. Helheten skaper en melankolsk stemning som forsterkes ved at tilskuernes reflekser speiles i fotografienes glass. At fortiden møter nåtiden er karakteristisk for hennes installasjoner som kan gi assosiasjoner til et kultisk landskap hvor steinskulpturer og objekter kontrasteres med den digitale teknologiens flimrende og flyktige billedverden.

I sine maleriske fotografier har Bibalo lenge arbeidet med maskemotivet. Dette bærer en dobbelt betydning i form av at en fryktinngytende fremtidsvisjon kombineres med motivets historiske røtter i det mytiske og rituelle.

I andre arbeider finner man en problematisering av tid og prosess, hvor det tradisjonelle synet på kunstverket som en statisk gjenstand er oppløst og forvandlet til en helhetsopplevelse av bilde, film, lyd og lys. Fotografiet er et sentralt medium i Bibalos kunst, en interesse som førte til etableringen av kunstnergruppen KryssPunkt i 2004, hvor hun i samarbeid med Jenny Alnæs, Jannecke Lønne Christiansen og Barbro Hernes problematiserte fotorelaterte medier i møter, symposier og utstillinger.

Hva skjer på Haugar?
Haugar Vestfold kunstmuseum har stadig nye aktuelle utstillinger og arrangementer. Full oversikt over kommende arrangementer og utstillinger finner du i vår kalender.
Hva skjer på Haugar?
GRETE LIS BIBALO: Monte Cassino: In Search of a Young Soldier,2012.
GRETE LIS BIBALO: Monte Cassino: In Search of a Young Soldier,2012.