Bildet viser et av Kiellands malerier.

Kitty Kielland – Fri luft

Utstilling 26. mai 2018 - 16. september 2018.

Kitty Kielland

Kitty Kielland (1843—1914) var en pioner, den første kvinnelige friluftsmaleren og er kjent for sine torvmyrsmotiv fra Jæren. Hun brøt med normene som var satt for hennes samtidige kvinnelige kunstnere og flyttet fokus fra det hjemlige og nære ved å ta med staffeli og malesaker ut i det fri.

Hun beveget seg inn på mennenes arena og utforsket landskapet både i Norge og i utlandet, og bidro til å innføre nyromantikken i Norge. Videre belyses hennes virke som engasjert og frittalende samfunnsdebattant. Hun var medstifter av Norsk kvinnesaksforening i 1884, og tok blant annet til orde for at begge kjønn har ansvar både for deltagelse i hjemmet og i arbeidslivet.

Om utstillingen

Utstillingens ambisjoner er å løfte frem Kiellands kunstnerskap i tillegg til å fremheve hennes rolle som engasjert samfunnsaktør innenfor kunsten og kvinnesaken. Utstillingen viser bredden i hennes kunstnerskap fra tidlige arbeider i studietiden i 1870 årene frem til hun sluttet å male rundt 1910.

I forbindelse med utstillingen gis det ut en rikt illustrert katalog med tekstbidrag fra Inger Margrethe Lund Gudmundson, Karl Ove Knausgård, Marit I. Lange, Tone Lyngstad Nyaas, Hilde Sørby, Janeke Meyer Utne og Sigrun Åsebø.

Utstillingen er kuratert og produsert av Stavanger Kunstmuseum i samarbeid med Haugar Vestfold Kunstmuseum og Lillehammer Kunstmuseum.