Bildet viser et av Lars Ellings velkjente malerier.

Lars Elling – Dette har hendt

Utstilling 18. april 2015 - 16. august 2015.

Lars Elling

Lars Elling (f. 1966) har bakgrunn som bokillustratør med mange utmerkelser, men har siden 1997 arbeidet som billedkunstner. Dette blir hans første separate museumsutstilling og den vil fokusere på høydepunktene i hans produksjon fra 2008 og frem til i dag.

Om utstillingen

Ellings malerier består av sjiktvise fortellinger utformet i et fragmentert billedspråk. Han arbeider med filmatiske og fotografiske referanser som han lar brytes mot malerienes abstrakte grammatikk. På denne måten blir det flyktige i det fotografiske bildet fortolket gjennom maleriets statiske posisjon. Derved oppstår et subtilt spill mellom figurative og abstrakte elementer i de vekselvis klart fremstilte eller mer utviskede billedfeltene. Det nostalgiske elementet fremhever han gjennom hentydninger til private fotoalbum, som samtidig danner en gåtefull passasje inn til et drømmelignende reservoar av minner.

De mange bruddstykkene av ulike virkeligheter i Ellings bilder er også møter mellom ulike handlinger som peker mot en livsbejaende impulsivitet frigjort fra fornuftens kontrollmekanismer. Det irrasjonelle blir forløst i leken, der det forførende og truende opererer side ved side, og der ulike psykologiske dramaer utspiller seg gjennom filmatiske iscenesettelser.

Lars Elling har hatt en rekke utstillinger i Europa, England og USA, bl.a. i det anerkjente galleriet Sean Kelly i New York, der han ble presentert for første gang i 2013.

Utstillingen ledsages av boken «Lucid Dreaming». Boken gis ut på Press forlag, med tekstbidrag fra en rekke forfattere, inklusive Haugars konservator Tone Lyngstad Nyaas, som også er kurator for utstillingen. Boklanseringen holdes på Haugar i forbindelse med utstillingsåpningen og Lars Elling signerer gjerne boken.

Se samlingen på Haugar
Kunstverk av Lars Elling er en del av Haugar Vestfold kunstmuseum sin samling. Les mer om samlingen her.
Samlingen på Haugar
Lars Elling – Ylvas skygge, 2014
Lars Elling – Visning, 2013
Lars Elling – The Unfinished Dance Floor, 2014
Lars Elling – The Garden, 2014
Lars Elling – Oppenheimers Garden, 2010
Lars Elling – Camera Lucida, 2009
Bildet viser et av Lars Ellings malerier.
Lars Ellings «Dette har hendt» var utstilt på Haugar Vestfold kunstmuseum i 2015.
Lars Elling, Spring 2013