Bildet viser et av maleriene i samlingen.

Nytt blikk på samlingen

Utstilling 25. januar 2014 - 11. mai 2014.

Om utstillingen

Haugars kunstsamling har vokst betydelig i de siste år. Sommeren 2012 utvidet museet arealene med fire nye saler, der mesteparten av plassen ble fylt av Sparebankstiftelsens store deponi av Andy Warhols «After Munch» serie. Det er nå igjen på tide å vie plass til en bredere presentasjon av Haugars nyervervelser, men også til noe av alt det andre som rommes i våre magasiner.

På bakgrunn av at museet ikke arvet noen eksisterende kunstsamling da det ble dannet i 1993, har det med begrensede budsjettmidler vært naturlig at samlingen har vokst seg sterkest på samtidskunstens område. Særlig er det norsk kunst som dominerer, med enkelte nordiske innslag som eksempelvis Kjartan Slettemark og Mikael Kvium. Fokuset for innsamlingsarbeidet har både gått i retning av den regionalt forankrede kunsten, men også til å sikre museet verk av fremstående kunstnere som i tillegg har kunnet bidra til å speile vår omfattende utstillingsvirksomhet. Derfor vil nok utstillingen by på like mange gjensyn som på nye opplevelser.

Det spesielle denne gangen er at museet for første gang kan vise en hel sal med eldre kunst. Her finner man et barneportrett av Tønsberg-maleren Matthias Stoltenberg fra 1844 og to nyinnkjøpte malerier av henholdsvis Peder Balke og Hans Heyerdahl. Balkes bilde er et prospekt over Presterød gård i Tønsberg fra 1834–1935, mens Heyerdahls er en frieri-scene nede ved vannkanten i Åsgårdstrand fra 1891. I tillegg presenteres de to impresjonist- og nyromantiskinfluerte koloristene Oluf Wold-Torne og Thorolf Holmboe med henholdsvis to og fire malerier hver, bilder som Haugar har fått i langtidsdeponi fra privat hold.

Den viktigste årsaken til at samlingen har lagt på seg slik i både bredde og kvalitet, skyldes i første rekke alle de kunstnere som har donert arbeider til museet. Også enkelte privatpersoner og Haugars Venner har gitt sjenerøse gaver, mens Sparebankstiftelsens deponier nok er det som har bidratt mest til tilveksten. Innkjøpene er foretatt av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum, som også eier samlingen.

Se samlingen på Haugar
Haugar Vestfold kunstmuseum sin samling vokser stadig og inneholder spennende kunstverk. Les mer om samlingen her.
Samlingen på Haugar
Andy Warhol The Scream (After Munch), 1984 Sparebankstiftelsen DNB
IDA LORENTZEN: Golden Morn, 2008-2009. K.e. Deponi.
JO BROUGHTON: Virgin no.6, 2002.
KJELL NUPEN - Hjemsted, 2007
BJARNE MELGAARD: uten tittel, u.å. Deponi fra Sparebankstiftelsen DNB
PEDER BALKE: Fra Presterød gård – Tønsberg, 1834-35.
MATTHIAS STOLTENBERG: Portrett av søstrene Cathinca og Anna Elisabeth Glückstad, 1844.