Barn arbeider med kunsthåndverk

Skoler og barnehager

Haugar kunstmuseum ønsker å gi barn og unge muligheten til å oppleve kunst ved å delta i en aktiv og profesjonell kunstformidling.

Museet har ca. 10.000 skoleelever, alle trinn, på besøk årlig. Ved et besøk på Haugar får barna oppleve kunst av høy kvalitet, som er en viktig del i Den kulturelle skolesekken. Gjennom en dialogbasert metode formidler vi kunnskap og opplevelser som kan skape en økt interesse for kunst hos barn og ungdom, og ellers bli en positiv erfaring i livet. Haugar prioriterer barn og unge og dette er et gratis tilbud.

Museet tilbyr omvisning til Vestfolds barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høyskoler. Museet samarbeider med Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold, men tilbudet gjelder også klasser som besøker museet på eget initiativ. DKS og grunnskolene er prioriterte.

Barnehager er velkommen i roligere perioder; oppunder skoleferiene, i tentamen- og eksamensperioder.

Omvisning

Varighet: 45 min.
Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.
Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Formidlingsavdelingen utvikler undervisningstilbud for hver utstilling og tilrettelegger disse for hvert enkelt skoletrinn. Besøket i museet tar form av en dialogbasert omvisning som gir elevene mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter. Vi tilbyr også omvisninger på engelsk, samt kan tilrettelegge omvisninger etter spesifikke tematiske vinklinger som samsvarer med lærerplanene til de ulike trinnene.

Omvisning m/verksted

Varighet: 1t 45 min.
Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.
Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Besøket består av en 45 minutters dialogbasert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterkt opp mot tematikk, teknikk og materialer i alle utstillingene. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging.

Tidspunkter

Kl. 09.00–10.45
Kl. 11.15–13.00
Kl. 13.15–15.00

Tidspunkt avtales ved bestilling. Museet praktiserer faste tider, men gir et visst rom for små forskyvninger. Lærere har også anledning til å komme gratis inn og se utstillingen/forberede seg før de skal ha med klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, bestilling og andre henvendelser omkring omvisning:

Telefon: 33 30 76 70
E-post: haugar@vestfoldmuseene.no

 

Foto: Cedric Archer