Bildet viser et av kunstnerens malerier.

Peter Esdaile – Windows in Time

Utstilling 30. mai 2015 - 15. august 2015.

Peter Esdaile

Esdaile er født i 1947 i Montreal, Canada, men vokste opp i Oslo og Bærum. Etter nylig å ha kommet hjem fra et seks år langt opphold i USA, er han nå bosatt på Tjøme. Siden han avsluttet akademistudiene i 1973 har han markert seg som en både form- og fargesterk maler, grafiker og skulptør med store utstillinger på steder som Galleri F15 og Brandts Klædefabrik i Odense. Han er også representert i Nasjonalmuseet samt i en rekke private samlinger i inn- og utland.

Om utstillingen

Foruten av en rekke støpte masker og eggformer fra senere år, vil denne utstillingen utelukkende bestå av utvalgte verk fra Esdailes maleriske produksjon. Her kan vi følge hans utvikling fra 1970-årenes mer realistiske og politisk vinklede maktkritikk, over 80-årenes visuelt frodige og i økende grad fabulerende billedverden, før den etter hvert går over i en mer konstruktivistisk tendens inntil han i begynnelsen av 2000-tallet syntetiserer det hele i malerisk rike, surrealistiske figur- og landskapsscener med en helt særegen historiefortelling.

I disse sene arbeidene blir ofte figurene i hans innholdsrike tablåer til symboltunge møter mellom samtiden og det tidløst menneskelige. Populærkulturelle fenomener konfronteres med klassisk mytologi og arkitektoniske former støter sammen med mennesker og natur. Resultatet kan ofte være både slående vitalt og poetisk. I de to siste årene har hans malerier fått et roligere preg, der de ofte dramatiske scenene i hans tidligere produksjon har fått vike for en mer kontemplativ fremstilling av naturelementene.

Utstillingen er kuratert av professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke, som høsten 2014 også publiserte et større bokverk om Peter Esdailes kunst på forlaget Labyrinth Press.

Se samlingen på Haugar
Kunstverk av Peter Esdaile er en del av Haugar Vestfold kunstmuseum sin samling. Les mer om samlingen her.
Samlingen på Haugar
Chief Joseph meets Socrates, 2006
Paparazzi, 2007