Utforsk samlingen

Her presenteres et lite utvalg fra Haugars samling av kunst og kunsthåndverk. Samlingen inneholder mange viktige arbeider både av regionalt forankrede kunstnere, så vel som av høyt profilerte nasjonale navn. Samlingen eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale  og norske kunstnere. Styret i Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum oppnevnes av Vestfold fylkeskommune ved Fylkestinget hvert 4 år og består av Øivind Storm Bjerke (leder) og Grethe Hald og Per-Eivind Johansen.