Sverre Bjertnæs

Utstilling 27. april 2019 - 8. september 2019.

IKKE ALT SOM HAR VÆRT, SKAL VÆRE MED VIDERE


Sverre Bjertnæs (f. 1976) har i løpet av de siste ti årene gjort seg bemerket på den internasjonale kunstscenen med verk som karakteriseres av en poetisk bearbeidelse av eksistensielle temaer med utgangspunkt i et selvbiografisk innhold.

Ofte kretser arbeidene rundt psykologiske spenninger mellom det individuelle og kollektive, det livsbejaende og døden, eller tabubelagte samfunnspolitiske emner som er fremtredende i vår egen tid. Gjennom bruk av litterære og kunsthistoriske referanser skapes det en særegen, polyfon dramaturgi. Maleriets erindring om seg selv smelter sammen med en sensitiv, undersøkende introspeksjon der hans virtuositet innen klassisk maleri tar seg stadig nye uttrykk.

Én av de ti beste

I Bjertnæs’ verk finner man en sterk interesse for å utforske og tydeliggjøre den skapende prosessens dialogbaserte utgangspunkt, enten det handler om et kunsthistorisk materiale eller samarbeidet med andre billedkunstnere, regissører, skuespillere eller forfattere. Det kollektive handlingsrommet åpner opp for tverrestetiske og konfliktfylte møter som viser en lidenskapelig vilje til fornyelse og eksperimentering, hvor hans mangeårige samarbeid med Bjarne Melgaard er av uvurderlig betydning. Bjertnæs gjorde seg bemerket på utstillingen After Shelly Duvall `72 (Frogs on the High Line) kuratert av Bjarne Melgaard på Gallery Maccarone i New York, som i 2011 ble av trukket frem som én av de ti beste utstillingene i New York Times.

Utstillingen er Bjertnæs’ største retrospektive museumsutstilling og favner et mangfoldig kunstnerskap med hovedvekt på produksjonen fra de siste ti årene. Presentasjonen strekker seg fra tidlig 1990-årene, da han som 16-åring ble elev av Odd Nerdrum, til i dag med helt nye malerier, installasjoner og en filmproduksjon. Det vises hovedverk fra serien med ungdomsportretter, hvor en psykologisk spenning speiles mellom det individuelle og kollektive, forstillelse og sårbarhet. Sentralt i utstillingen er også presentasjonen av et av mange fellesprosjekter med Bjarne Melgaard – Climate Confusion Assistance som ble vist på Galleri K i 2012.

Malerier og installasjoner

Rundt 2010 utvider Bjertnæs kunstnerskapet sitt fra det figurative maleriet basert på fotografiske forelegg, til komplekse installasjoner med et bredt repertoar av multimediale uttrykk. Dette ble tydeliggjort i separatutstillingen «Hvis du virkelig elsket meg, ville du kunne innrømme at du skammer deg over meg» på White Columns galleri i New York i 2013, og fortsatte året etter i Nervous Fluid på Stenersenmuseet.

Bjertnæs representeres av Galleri Brandstrup og har hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland. Han har også blitt tildelt Blix-stipendet i 1999, Anders Jahres Pris for Yngre kunstnere i 2005, samt det første stipendet fra den nyopprettede Håkon Bleken-stiftelsen i 2008.

I borggården på Haugar vises monumentale skulpturer som er utført i samarbeid med Void. Dagen etter utstillingsåpningen vil også et nytt teaterstykke skrevet av dramatikeren Arne Lygre fremføres i forbindelse med utstillingen.

Utstillingen kurateres av Tone Lyngstad Nyaas.

Takk til Anders Jahres Humanitære Stiftelse for uvurderlig støtte til utstillingen.

Logo for Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Bildet viser et abstrakt maleri i sterke farger.
«Nimis» Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen