Bildet viser et av kunstnerens malerier.

Ulf Nilsen – Opus Incertum

Utstilling 31. mai 2014 - 14. september 2014.

Ulf Nilsen

Ulf Nilsen (f. 1950 i Trondheim) har siden debuten på Galleri Haaken i 1980 utviklet et poetisk billedspråk som karakteriseres av gåtefulle landskap, rikt fortettet med allmenne og kulturhistoriske referanser.

Om utstillingen

Fra å arbeide med mytologiske temaer i 80- og 90-årene, som f.eks. menneskets relasjon til de fire elementene, har han utviklet et billedspråk hvor ulike virkelighetsnivåer møtes og skaper et flerstemt billedunivers. Han har også i de siste årene arbeidet med installasjoner hvor skulpturelle uttrykk settes i dialog med malerier og tegninger. På denne måten forplanter de enigmatiske rommene seg i maleriene ut til betrakterens omgivelser. Forbindelsen mellom poesi og bilde er vesentlig for Ulf Nilsens uttrykk. Han løfter teksten inn i en dialog med en malerisk grammatikk som befinner seg et sted mellom drøm og virkelighet, konstruksjon og dekonstruksjon, harmoni og uro.

Utstillingen ledsages av en bok som utgis på Orfeus & Arvinius forlag med tekster av Selene Wendt, Steinar Opstad, Gunnar Danbolt og utstillingens kurator Tone Lyngstad Nyaas.

Se samlingen på Haugar
Kunstverk av Ulf Nilsen er en del av Haugar Vestfold kunstmuseum sin samling. Les mer om samlingen her.
Samlingen på Haugar
ULF NILSEN: Aftermath,2013.
ULF NILSEN: Voices From Behind II, 2013
ULF NILSEN: The Sun, 2009.