Bildet viser Sverre Mallings maleri av en moskus.

Verk fra samlingen

Utstilling 28. januar 2017 - 30. desember 2017.

Om utstillingen

Fra og med i år flytter samlingen ned til museets 1. etasje der den heretter skal henge permanent. Dette gjelder også den store kontingenten av Andy Warhols After Munch-serie som til enhver tid vil fylle en tredjedel av arealet. Resten av presentasjonen vil variere fra år til år.

Denne gangen er det hovedfokus på nye verk i samlingen, som for eksempel i salen der Morten Viskums påtrengende selvportrett i voks som den klovnsminkede drapsmannen bak 22. juli-terroren blir konfrontert med det sterke blikket til den norske moskusoksen i Sverre Mallings store tegning. Som akkompagnement til dette er det gitt plass til politiske verk fra 1970-årene av både Kjartan Slettemark og Morten Juvet.

Behzad Farazollahi og Geir Moseid skal presenteres sammen med fem særpregede og nylig ervervede arbeider av Ingrid Eggen. En annen av salene er viet maleriene til Odd Nerdrum, som samlingens eier – Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums samling – kjøpte inn tre verk av i perioden 2014–2015. Disse presenteres sammen med andre malerier av Nerdrum som museet har i deponi.

Bare ett eldre verk er det blitt plass til i denne monteringen. Det er det nyinnkjøpte maleriet av Jacob Munch (1776–1839) med motiv fra Årøysund på Nøtterøy, malt så tidlig som rundt 1820 og derfor et av de eldste Vestfold-maleriene vi kjenner.

Kjartan Slettemark Nixon Visions, Mor, 1973
Geir Moseid Lying Figure 1, 2008
Ingrid Eggen - Knegang #2, 2016
Odd Nerdrum - selvportrett med pels, 2005
Sverre Malling - Norwegian Muskox, 2016
Morten Viskum The Clown, 2012 (detalj) Foto: Halvor Bodin