Bildet viser maleriet Eva Mudocci.

Warhol på Haugar

Utstilling 1. januar 2015 - 31. desember 2015.

Om utstillingen

Haugars samling er ikke stor, men inneholder likevel mange viktige arbeider både av regionalt forankrede kunstnere, så vel som av høyt profilerte nasjonale navn. Siden 2012 innbefatter den også en internasjonal stjerne på den kunsthistoriske himmelen – Andy Warhol – som i en serie arbeider har hentet motiver fra vår eneste norske kunstner i samme kategori – Edvard Munch.

Med den nye fløyen som er bygget til samlingen, har Haugar nå en fast utstilling av Andy Warhols serie After Munch. Her kan man se en rekke utsøkte eksempler på hans typiske og fargerike silketrykk-teknikk, i tillegg til tre av de originale maleriene som han utførte i 1983–1984 på bestilling fra en norsk gallerist i New York. At Haugar som det første museet i verden kan presentere en slik komplett samling, skyldes ene og alene vårt nære og gode samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som har langtidsdeponert hele sin nylig ervervede Warhol-samling på Haugar.