DKS og undervisning

På Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg har vi gode undervisningstilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold. Vi ønsker å gi barn og unge muligheten til å oppleve kunst ved å delta i en aktiv og profesjonell kunstformidling. Tilbudene er tilpasset barnehager og skoleklasser på alle trinn. Museet arrangerer også egne læreromvisninger for lærere som ønsker å forberede seg før de skal besøke museet med klassen sin. Velkommen til en lærerik dag på Haugar Vestfold Kunstmuseum!

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Videregående
På bildet ses Andy Warhols versjon av Edvard Munchs berømte maleri «Skrik».

Elevene blir kjent med hva popkunst er, Andy Warhol og fire av Munchs hovedmotiv; «Skrik», «Madonna», «Eva Mudocci» og «Selvportrett med knokkelarm».

Bildet viser en figur som kan ligne en maske i lysebrunt materiale.

Vi tilbyr alle elevene i grunnskolene i Vestfold en byvandring med fokus på skulptur. Omvisningene har som målsetning å sette skulpturene inn i en sammenheng med arkitektur, offentlige byrom og lokalhistorie.

Bildet viser et fargerikt elefanthode i ulike materialer som henger på en hvit vegg.

Foredrag og verkstedsarbeid tilpasset valgfaget Design og redesign og samfunnsfag i ungdomsskolen.

Bildet viser et nærbilde av en hånd som bygger med hvit Lego.

Skoletilbudet «En by i endring» består av en byvandring i Tønsberg, etterfulgt av et arkitekturverksted på Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Vanlige rutiner for omvisning

Omvisning

Varighet: 45 min.
Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.
Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Formidlingsavdelingen utvikler undervisningstilbud for hver utstilling og tilrettelegger disse for hvert enkelt skoletrinn. Besøket i museet tar form av en dialogbasert omvisning som gir elevene mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter. Vi tilbyr også omvisninger på engelsk, samt kan tilrettelegge omvisninger etter spesifikke tematiske vinklinger som samsvarer med lærerplanene til de ulike trinnene.

Omvisning m/verksted

Varighet: 1t 45 min.
Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.
Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Besøket består av en 45 minutters dialog basert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk – gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterk opp mot tematikk, teknikk og materialer i alle utstillingene. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging.

Tidspunkter

kl. 09.00 - 10.45
kl. 11.15 - 13.00
kl. 13.15 - 15.00

Tidspunkt avtales ved bestilling. Museet praktiserer faste tider, men gir et visst rom for små forskyvninger. Lærere har også anledning til å komme gratis inn og se utstillingen/forberede seg før de skal ha med seg klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

 

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.