Haugar søker ny kafedriver

Haugar Vestfold Kunstmuseum er en del av Vestfoldmuseene IKS og er et regionalt kunstmuseum med sentral beliggenhet i Tønsberg. Årlig besøk ligger på ca. 25 000 og museet er åpent for publikum hele året.

OPPDATERT UTLYSNING GRUNNET COVID-19:

Grunnet Covid-19 er fristen (opprinnelig 13. mars) for å melde sin interesse utsatt på ubestemt tid. Det er på det nåværende tidspunktet ikke mulig å si når museet eller kafedriften kan åpne igjen. Vi ønsker fortsatt henvendelser og dialog med potensielle drivere slik at vi kan gjenoppta vårt tilbud til publikum så snart som mulig. Grunnet usikkerheten om når det er mulig å starte opp kafedrift igjen på Haugar, tar vi imot henvendelser løpende i tiden fremover. En endelig frist for når tilbudene skal leveres inn vil publiseres så snart vi har fått en oppfordring fra myndighetene til å gjenoppta driften. 

 

HAR DU ET NYTT KAFEKONSEPT DU ØNSKER Å DISKUTERE MED OSS?

Vi søker etter en ny kafédriver som kan stå klar til å åpne dørene så snart som mulig etter at museet kan åpne for publikum. Det vil være mulig å tilpasse kafélokalene til et nytt konsept.

Kaféen er en del av Haugars publikumsrettede tilbud. Det ønskes en driftsprofil som passer inn i museets virksomhet og som kan betjene publikum på en hyggelig, profesjonell og effektiv måte.

Åpningstidene må følge museets åpningstider, men etter avtale er det anledning til å drive virksomhet utover disse. På bakgrunn av de verdier museet forvalter må kafeen følge gjeldende sikkerhetsinstruks.

Kriterier for valg av driver vil være:
• Forretningsmodell/driftskonsept
• Serveringstilbud med hovedvekt på gode lunsjretter
• Dokumentert kompetanse/erfaring

Kaféarealet er på ca. 80 kvm, inkludert kjøkken og en terrasse på 25 kvm. Kafédriver forvalter og betjener utleie av tilstøtende konferanse/møterom på nærmere vilkår. Det stilles lagerrom til disposisjon i underetasjen. I tillegg omfatter leieforholdet det inventaret og utstyret som finnes i lokalet ved inngåelse av driftsavtale, samt adgang til garderober og toaletter i tilknytning til lokalet. Leien er f.t. kr. 1 000 pr. mnd. og inkluderer renovasjon, strøm, samt renhold og vedlikehold av gulv.

Forventet verdi av avtalen: 8 000 000 (basert på en antatt årlig omsetning over 5 år)

Kontraktslengde: 5 år

Frist for levering av tilbud: Annonseres så snart som mulig (grunnet Covid-19)

Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av driftskonseptet, serveringstilbudet og relevant erfaring. Museet vil invitere alle interessenter til en samtale hvor det er mulig å legge frem konseptet muntlig.

Ta kontakt med administrativ leder Kim Solberg, (kim.solberg@vestfoldmuseene.no – tlf. 33 30 76 70 / 46 82 42 71) dersom du har spørsmål til utlysningen eller om du er interessert i en befaring så snart dette er forsvarlig å gjennomføre.

Bilde av interiør i vår kafe
Nyoppussede lokaler i moderne nordisk stil. God plass og god atmosfære.