Haugar søker ny kafedriver

Haugar Vestfold Kunstmuseum er en del av Vestfoldmuseene IKS og er et regionalt kunstmuseum med sentral beliggenhet i Tønsberg. Årlig besøk ligger på ca. 25 000 og museet er åpent for publikum hele året.

  • GJENNOM SOMMEREN 2020 VIL TILBUDET TIL PUBLIKUM VÆRE BEGRENSET TIL DRIKKE- OG SNACKSAUTOMATER. 

 

HAR DU ET NYTT KAFEKONSEPT DU ØNSKER Å DISKUTERE MED OSS?

Vi søker etter en ny kafédriver som kan stå klar til å åpne dørene så snart som mulig etter at museet kan åpne for publikum. Det vil være mulig å tilpasse kafélokalene til et nytt konsept.

Kaféen er en del av Haugars publikumsrettede tilbud. Det ønskes en driftsprofil som passer inn i museets virksomhet og som kan betjene publikum på en hyggelig, profesjonell og effektiv måte.

Åpningstidene må følge museets åpningstider, men etter avtale er det anledning til å drive virksomhet utover disse. På bakgrunn av de verdier museet forvalter må kafeen følge gjeldende sikkerhetsinstruks.

Kriterier for valg av driver vil være:
• Forretningsmodell/driftskonsept
• Serveringstilbud med hovedvekt på gode lunsjretter
• Dokumentert kompetanse/erfaring

Kaféarealet er på ca. 80 kvm, inkludert kjøkken og en terrasse på 25 kvm. Kafédriver forvalter og betjener utleie av tilstøtende konferanse/møterom på nærmere vilkår. Det stilles lagerrom til disposisjon i underetasjen. I tillegg omfatter leieforholdet det inventaret og utstyret som finnes i lokalet ved inngåelse av driftsavtale, samt adgang til garderober og toaletter i tilknytning til lokalet. Leien er f.t. kr. 1 000 pr. mnd. og inkluderer renovasjon, strøm, samt renhold og vedlikehold av gulv.

Forventet verdi av avtalen: 8 000 000 (basert på en antatt årlig omsetning over 5 år)

Kontraktslengde: 5 år

Frist for levering av tilbud: 10. august 2020

Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av driftskonseptet, serveringstilbudet og relevant erfaring. Museet vil invitere alle interessenter til en samtale hvor det er mulig å legge frem konseptet muntlig.

Ta kontakt med administrativ leder Kim Solberg, (kim.solberg@vestfoldmuseene.no – tlf. 33 30 76 70 / 46 82 42 71) dersom du har spørsmål til utlysningen eller om du er interessert i en befaring så snart dette er forsvarlig å gjennomføre.

Bilde av interiør i vår kafe
Nyoppussede lokaler i moderne nordisk stil. God plass og god atmosfære.